Skip directly to content

Léčba

Pokud dojde k mykotickému onemocnění, je třeba vždy zahájit odpovídající léčbu. Léky sloužící k léčbě plísňových onemocnění se nazývají antimykotika. Antimykotika se dělí na preparáty k místnímu (lokálnímu) použití a preparáty k celkovému (systémovému) použití.

U povrchových lokálních kožních a slizničních mykóz u pacientů bez závažného snížení imunity většinou stačí místní. aplikace protiplísňového léku. Tyto léky mívají formu krému, roztoku, pasty, čípku a podobně. U kojenců je k léčbě mykózy dutiny ústní často používaný pouze roztok genciánové violeti. Pro léčbu mykotického onemocnění nehtů existují zvláštní přípravky ve formě laků apod . Při invazivní a diseminované mykóze a u pacientů s imunodeficitem je nutné každou mykózu považovat za závažné onemocnění a léčit intenzivně antimykotiky podávanými celkově. Každý z těchto léků má své výhody i nevýhody. Některé mohou poškodit ledviny, jiné zatěžují játra apod. O tom, kterým preparátem zahájit léčbu rozhoduje druh prokázané plísně a její citlivost k danému léku, celkový stav nemocného, riziko případných komplikací, podávání dalších léků, snášenlivost jednotlivých léků. Léčbu je možné zahájit jedním preparátem a po čase ji upravit na lék jiný. Léčba bývá zpočátku vedena nitrožilně, k doléčení nebo dlouhodobému zajištění pacienta lze použít preparáty perorální, podávané ve formě roztoku, sirupu, tablet či kapslí. Celková doba léčby záleží na typu a charakteru základního onemocnění i mykózy a na odpovědi na léčbu. I přes nejintenzivnější léčbu je úmrtnost na systémové mykózy stále vysoká.

U pacientů s vysokým rizikem mykotické infekce bývají antimykotika podávána preventivně.

Kromě cílené antimykotické léčby je nutné odstranit možné zdroje infekce (močová cévka, centrální žilní katetr, drén…), dále je třeba se pokusit zlepšit stav obranyschopnosti nemocného. Ke zvýšení počtu bílých krvinek je možno podávat lék stimulující jejich vyzrávání, protilátky (imunoglobuliny) lze podávat formou infuzí, ve vybraných indikacích lze podávat transfuze bílých krvinek. Pokud lze, snížit dávku léků tlumících imunitu.