Skip directly to content

Doporučení a Desatero

 • Trpíte vrozenou nebo získanou nemocí při které je významně snížená obranyschopnost organismu v důsledku snížení počtu bílých krvinek?
 • Léčíte se pro nádorové onemocnění, zejména pro leukémii nebo lymfom?
 • Berete léky které snižují obranyschopnost organismu (takzvaná imunosupresiva)?
 • Jste po transplantaci některého orgánu nebo kostní dřeně?
 • Jste HIV pozitivní?

Pokud jste na některou otázku odpověděli ANO, pak jste významně ohroženi mykotickou infekcí. Nelze se zcela ubránit kontaktu s plísněmi. Některé z nich jsou přítomny v lidském těle (kandidy), jiné jsou všudypřítomné (aspergilly). Je možné alespoň snížit riziko dalšího kontaktu s nimi a další nákazy.

 • Nepobývejte v místech se zvýšenou stavební činností.
 • Nepobývejte v prašném prostředí.
 • Nemanipulujte se starými špinavými a zaprášenými věcmi (vyklízení půd a sklepů..).
 • Nezapojujte se do zemědělské činnosti (práce se senem, slámou, kompostem apod).
 • Požívejte jen dostatečně tepelně opracované potraviny, pozor na nemyté ovoce a zeleninu. Pozor na plísní „jen chycené potraviny“
 • Řiďte se doporučením svého lékaře
 • Pravidelně užívejte doporučené léky, mnohé z nich slouží k prevenci před mykotickým onemocněním
 • Při jakýchkoliv obtížích informujte svého lékaře. I nevýznamné obtíže mohou svědčit o počínajícím závažném onemocnění.