Skip directly to content

Diagnostika

Rozpoznat plísňové onemocnění pouze podle klinických projevů není vzhledem k jejich nespecifičnosti jednoduché. Při podezření na tuto nemoc je možné se k diagnóze přiblížit pomocí různých vyšetřovacích metod. Žádná z nich však není stoprocentně spolehlivá a žádná z nich při negativním nálezu nezaručuje, že jsme onemocnění vyloučili. Za jednoznačně prokázané se mykotické onemocnění považuje pouze při průkazu plísně mikroskopicky nebo kultivačně z postižené tkáně.

Jedním ze základních je mikrobiologické vyšetření vzorku materiálu odebraného od nemocného - například výtěr (z dutiny ústní, z nosu, z krku, z konečníku, z pochvy…), moč, sputum, stolice, hnis, krev, kousek tkáně. Vzorek se prohlíží pod mikroskopem (hledají se typické znaky charakteristické pro jednotlivé kvasinky a houby) a dále se kultivuje po dobu několika dnů s cílem vykultivovat a zařadit vyvolavatele infekce.

Další skupinou vyšetření jsou zobrazovací metody. Rentgenový snímek pomůže odhalit postižení plic, vedlejších dutin nosních nebo kostí, ultrazvukem lze diagnostikovat onemocnění nitrobřišních orgánů (jater, sleziny, ledvin). Vyšetření počítačovou tomografií (CT) a magnetickou rezonancí (MRI) se používá kromě již uvedených orgánů také při podezření na mykózu mozku.

Přínosná mohou být také endoskopická vyšetření – vyšetření při kterých je do různých orgánů těla (žaludek, průdušky, střevo, močový měchýř…) zavedena tenká hadička, vyšetřovaný orgán je důkladně prohlédnut a je odebrán vzorek na mikrobiologické vyšetření a/nebo malý vzorek napadené tkáně – takzvaná biopsie.

Při podezření na mykotickou infekci některého orgánu je pro diagnózu nejlepší odebrání malého kousku napadené tkáně (biopsie) a jeho vyšetření histologické a mikrobiologické. Vzorek lze odebrat při endoskopii, jehlou při takzvané punkční biopsii nebo při malé operaci.

K pomocným vyšetřením patří i vyšetření krve. Změny v krevním obraze, zvýšená sedimentace a C-reaktivní protein mohou svědčit i zánětu v těle. Je možné stanovovat také antigeny některých plísní a protilátky proti nim, ale tato vyšetření nejsou zcela spolehlivá.