Skip directly to content

Rizikové faktory

Rizikových faktorů, které ovlivňují vznik a průběh bakteriální infekce, je celá řada a liší se podle druhu a lokalizace infekce.

Jedním z důležitých obecných rizikových faktorů je narušení přirozených obranných mechanizmů organizmu.

Obranné mechanizmy

Patří sem především fyzikální a chemické bariery – neporušená kůže, sliznice, mukózní membrány.

Imunitní systém – buněčná a humorální imunita

Buněčná – neutrofily, makrofágy, plazmatické buňky, lymfocyty (T a B lymfocyty; NK buňky)

Humorální - produkce protilátek, komplementu, C reaktivního proteinu a cytokínů

Obranyschopnost organizmu může být narušena např.:

  • probíhajícím chronickým nebo zhoubným onemocněním
  • některými léky (cytostatika, imunosupresiva...)
  • vyčerpáním organizmu