Skip directly to content

Léčba

K léčbě bakteriálních infekcí se používá celá řada antimikrobních přípravků – antibiotik. O event. zahájení léčby antibiotiky rozhoduje vždy ošetřující lékař na základě zhodnocení všech informací, které má k dispozici. Je to především klinický stav pacienta, pomocná vyšetření – zejména znalost bakteriálního původce a jeho citlivost na antibiotika – pokud je tato informace k dispozici. Lékař zhodnotí tyto informace a na základě znalostí lokální epidemiologické situace a lokální situace ve vývoji rtezistence na jednotlivá antibiotika – zvolí optimální ATB léčbu. Řídí se přitom zásadami racionální antibiotické léčby. O iniciální ATB léčbě hovoříme, pokud klinický stav pacienta vyžaduje její zahájení aniž je znám bakteriální původce. O cílené ATB léčbě pak hovoříme tehdy, je-li léčba cílena na již známého původce. V řadě případů se v léčbě používají kombinace, zejména u závažnějších stavů.

Komplikace

Závažnou komplikací při léčbě bakteriálních infekcí antibiotiky je vývoj rezistence bakteriálních původců na antibiotika.

Genetická informace je u bakterií přenášena DNA buď na chromosomech nebo extrachromosomálně – plasmidy. Bakterie mohou být vrozeně necitlivé na určitá Získaná rezistence: přenosem nové genetické informace mutací existujících genů selekcí pre-existujících rezistentních variant bakterie selekcí přirozeně necitlivých kměnů

Mechanizmy rezistence na antibiotika:

  • snížená permeabilita
  • enzymatická inaktivace antibiotika
  • antibiotický efflux
  • změna cílového místa pro vazbu antibiotika

Doporučení

  • Antibiotika používejte vždy pouze na základě doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře.
  • Dodržte doporučenou délku léčby i časové intervaly mezi jednotlivými dávkami.
  • Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, projevy nesnášenlivosti (např. vyrážka, trávící potíže), informujte ihned svého ošetřujícího lékaře.
  • Ještě před zahájením léčby nezapomeňte informovat Vašeho lékaře o případné alergii na antibiotika nebo jiné léky, pokud se u Vás alergie v minulosti projevila.
  • Během období, ve kterém užíváte antibiotika se doporučuje konzumovat biojogurty – pro zachování optimální rovnováhy Vaší střevní mikroflóry.