Skip directly to content

Diagnostika

Abychom mohli infekční nemoci efektivně léčit, musíme nejprve izolovat a identifikovat patogen. Provádí se to tak, že se odebere příslušný vzorek infikované tkáně a předloží se mikrobiologům k sérii laboratorních testů. Po identifikaci patogenu může lékař k léčbě infekce zvolit vhodné antibiotikum.

Existuje pět základních testů, kterým obvykle patogeny podrobujeme, abychom dosáhli přesných výsledků:

  1. mikroskopický test pro stanovení morfologie (tvarových vlastností) a uspořádání bakterií,
  2. reakce na barvicí metody,
  3. požadavky na kultivaci,
  4. charakteristika kolonie a
  5. citlivost na antibiotika. Kromě toho můžeme patogeny podrobit testům na specifickou reakci antigenů/protilátek nebo reakce na biochemické testy.