Skip directly to content

Příčiny nemoci

Co vlastně zvýšená hladina prolaktinu v těle způsobí? Vysoké hladiny prolaktinu mohou spustit tvorbu mléka, objevují se poruchy menstruačního cyklu, kdy při vyšších hladinách dochází k prodloužení cyklu, krvácení se opožďuje, či se vůbec nedostaví. Ale již mírně zvýšené hodnoty prolaktinu způsobí poruchu ovulace (dozrání vajíček), s tím související neplodnost (sterilitu) a poruchy menstruačního cyklu. Tyto změny jsou vratné a při léčbě mizí.

Řada poruch např. štítné žlázy či ledvin může zvýšit hladinu prolaktinu, ale hlavní příčinou hyperprolaktinémie je tzv. prolaktinom – ložisko tvořené zmnoženými buňkami, které prolaktin produkují. Prolaktinom roste v hypofýze - podvěsku mozkovém. Jako malé se označuje ložisko do 10 mm. Vyšetření při podezření na prolaktinom se provádí buď počítačovou tomografií nebo ještě přesnější magnetickou rezonancí, která zobrazí prolaktinom už od velikosti 3 mm. Pokud se prolaktinom nezjistí a vyloučeny jsou i jiné stavy, které mohou prolaktin v těle zvyšovat je stav označen jako hyperprolaktinémie idiopatická (bez příčiny). Před neurochirurgickým odstraněním prolaktinomu se dává přednost léčbě medikamentozní.

Jako léky se u hyperprolaktinémie používají látky, které působí přímo na buňky, které prolaktin produkují a jeho tvorbu zablokují. Buňky jejichž funkce je takto zastavena se zmenšují a tak se zmenšuje i celé ložisko. Základní léky jsou tři a užívají se ve formě tablet. Nejčastější nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout jsou točení hlavy, bolesti hlavy, zvracení, únava, ospalost, návaly horka, deprese, zácpa.