Skip directly to content

Příčiny nemoci

Nejčastější příčinu představují např. cukrovka (diabetes), ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak, ateroskleróza, řada onemocnění nervových a psychických, stavy po operacích prostaty či konečníku nebo po úrazech páteře, hormonální poruchy, ale i nadměrné kouření, alkohol či užívání některých léků a drog. Erektilní dysfunkce však nepředstavuje vůbec nic, zač by se měl muž stydět. Neznamená totiž ‚ztrátu mužství' nebo skutečnost, že by byl muž neplodný či by nemohl dosáhnout orgasmu a ejakulace. Erekce je totiž velmi složitý děj, který vyžaduje funkční součinnost mnoha procesů v lidském těle, které mohou být výše uvedenými onemocněními či stavy vyvedeny z rovnováhy. Díky výraznému pokroku medicíny v posledních letech je nejenom možné tyto příčiny odhalit, ale nalézt odpovídající způsob léčby téměř pro každého pacienta.

Nejčastější příčiny Erektilní dysfunkce

Poruchy erekce mohou mít řadu příčin. Proto by žádný z mužů, který tyto problémy zažívá neměl váhat s návštěvou lékaře, který je tím nejpovolanějším partnerem při hledání příčin selhání, ale také způsobu jeho léčby. Zdůvodňování poruchy erekce pouze psychogenními příčinami, jak tomu bylo v šedesátých letech, je již dávno minulostí. Vývoj lékařské vědy od té doby značně pokročil a přinesl mnoho nových poznatků, díky nimž je možno pomoci většině mužů na celém světě trpícím erektilní dysfunkcí.

 

Příčiny erektilní dysfunkce lze rozdělit do dvou základních skupin

  • organické
  • psychogenní

Kromě toho může erektilní dysfunkci způsobit i užívání léků, drog a jiné rizikové faktory.