Skip directly to content

Diagnostika

Diagnostika epilepsie spočívá na dvou hlavních vyšetřovacích metodách:

  • Elektroencefalografii (EEG),
  • Zobrazení mozku pomocí výpočetní tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MR).

EEG: Diagnózu epilepsie významně podporuje přítomnost typických abnormních výbojů v EEG. Tyto výboje však nemusí být patrné v EEG u všech pacientů – mohou se objevovat jen občas, jindy je jejich zdroj skrytý v hloubi mozku. Někdy je proto nutné zvýšit výtěžnost EEG vyšetření jeho opakováním, natočením po nevyspání a podobně.

Zobrazovací metody (CT nebo MR) mají ukázat či naopak vyloučit přítomnost změn mozkové tkáně, které by mohly souviset se vznikem epileptických záchvatů.

Ostatní pomocná vyšetření je třeba volit zcela individuálně u každého pacienta.