Skip directly to content

Léčba

Léčebný postup se volí podle lokalizace ložisek, velikosti ložisek a obtíží pacientky. Neexistuje striktně stanovený postup léčby a názory na účinnost jednotlivých postupů se různí. Používá se léčba chirurgická k destrukci nebo odstranění ložisek. Cílem konzervativní - medikamentozní léčby (léky) je zablokování vlivu přirozených hormonů na ložiska, ve kterých pak neprobíhají popisované změny a ložiska se zmenší či dokonce vymizí.