Skip directly to content

Diagnostika

Již podle subjektivních obtíží - bolestí a eventuálně nemožností otěhotnět lze na toto onemocnění usuzovat. Ultrazvukovým vyšetřením lze diagnostikovat cysty, přičemž endometriální cysty mají specifický obraz. Potvrdit endometriózu však lze jen přímým pohledem na ložiska při laparoskopii. Endometrióza se často nachází při diagnostické laparoskopii pro sterilitu nebo pánevní bolesti. Odběr vzorku poskytne informaci o charakteru ložiska.