Skip directly to content

Léčba

Základní léčbou je psychoterapie a farmakoterapie může její efekt významně podpořit. Zvláště užitečné jsou při výskytu nespavosti, předrážděnosti, depresi apod. Pro dlouhodobou terapii jsou vhodná antidepresiva. Při náhlém vzplanutí příznaků úzkosti patří k osvědčeným přípravkům anxiolytika. Jejich podávání by však mělo být limitováno na 4-8 týdnů a pak by měly být pozvolna vysazeny. Při nespavosti bývají krátkodobě podávána hypnotika.

I zde je psychoterapie nejdůležitější součástí léčby. Umožňuje zejména v bezpečném a tolerantním prostředí konfrontovat se plně s tím, co se stalo. Technikou této konfrontace se postižený učí přijmout trauma jako součást své minulosti a trauma přestává být aspektem ovlivňujícím jeho současný život. Psychoterapeutických technik je užíváno více a záleží na každém specialistovi, který zvolí pro určitý typ pacienta. Společným postupem je nácvik relaxace.

Pomocnou léčebnou pomůckou se mohou také stát dobře strukturované informační materiály pro pacienty, kde je možné seznámit se s poruchou.