Skip directly to content

Popis nemoci

Tato psychická porucha se objevuje jako opožděná a dlouhotrvající odpověď na závažnou stresovou událost nebo na situaci krátkého nebo střednědobého trvání, která má výjimečně nebezpečný nebo katastrofický charakter a která by pravděpodobně vyvolala hluboké rozrušení téměř u každého jedince (např. přírodní nebo člověkem způsobená katastrofa, boj, vážné neštěstí, přítomnost u násilné smrti jiných osob, být obětí mučení, terorizmu, znásilnění nebo jiného zločinu). Typickými příznaky jsou epizody opakovaného oživování traumatu v dotírajících vzpomínkách nebo snech, které se objevují na pozadí stálého pocitu „necitlivosti“ a emočního otupení. Nemocní se také stahují od druhých lidí, bývají neteční vůči okolí, vyhýbají se činnostem a situacím připomínajícím traumatickou událost. Nemocní se vyhýbají také myšlenkám, pocitům nebo konverzaci o dané události.