Skip directly to content

Léčba

Jak se postupuje při léčbě panické poruchy?

Léčba je vedena základními dvěma směry, a to jak psychoterapií tak za použití farmak.

Z psychoterapeutických směrů se uplatňuje zejména kognitivně-behaviorální terapie (používá se technika postupného, pacientem řízeného vystavování se obávaným situacím).

Důležitou součástí léčby je také úprava životního stylu, spánkového režimu a relaxační techniky.

Celosvětově uznávanou léčbou první volby mezi farmaky je podávání léků, které mění poměr tzv.neurotransmiterů v mozku. Nejužívanější je skupina ovlivňující zpětné vychytávání serotoninu. Někdy se v úvodu léčby používají i léky bezprostředně snižující úzkost – tzv. anxiolytika. Jejich podávání, zejména to dlouhodobé, je však rizikové zejména z důvodů možného vzniku závislosti. Léčbu vždy doporučuje lékař a léčiva jsou vázána na lékařský předpis