Skip directly to content

Popis nemoci

Jestliže trpíte panickou poruchou, víte, jak zničující tato nemoc může být. Záchvaty náhle vzniklé úzkosti přicházejí bez ohlášení a očekávání dalšího záchvatu budí trvalou úzkost a napětí. Někteří lidé trpí záchvaty úzkosti ve specifických situacích, jako je např. cesta autobusem, v davu, ale i na místech jako jsou mosty, otevřená prostranství. Pak hovoříme o tzv. agorafobii. Lidé se „citlivým“ místům vyhýbají, často se izolují od druhých a ve vysokém procentu případů se k této poruše přidružuje depresivní nálada. Výhodou je, pokud je nemoc včas diagnostikována a také řádně léčena. Nemocní získávají svůj život opět pod kontrolu a příznaky panické poruchy již neovlivňují jejich život jako dosud.

Nemocní trpící panickou poruchou tvoří 10-15% klientely kardiologů a k psychiatrovi se dostávají v 99% po vyšetření nejméně dvěma lékaři somatických oborů!

Jak vypadá panický záchvat?

Záchvat paniky je období intenzivního strachu nebo výrazné nepohody, při které se náhle vyvinuly 4 nebo více z následujících příznaků:

 • Zrychlené dýchání
 • Pocení
 • Pocity dušení se, zalykání se
 • Bolest na hrudi
 • Nevolnost, pocit na zvracení
 • Točení hlavy, závratě
 • Bušení srdce
 • Pocit nereálnosti okolí, svět je vzdálený, jako film
 • Třes těla i končetin
 • Strach ze ztráty kontroly nad sebou samým
 • Strach ze smrti
 • Návaly horka nebo chladu
 • Brnění nebo svrbění končetin