Skip directly to content

Příčiny nemoci

Podobně jako u jiných úzkostných poruch i zde je předpoklad dědičné vlohy. Výskyt mezi biologickými příbuznými prvního řádu je výskyt vyšší než v ostatní populaci. Konkrétní mechanismus vzniku bohužel neznáme, ale i zde je předpokládána nerovnováha v neurotransmiterových systémech. Látka, jejíž lékové ovlivnění přináší nemocným úlohu je i zde serotonin.