Skip directly to content

Diagnostika

Kde hledat odbornou pomoc?

Duševními chorobami se zabývá psychiatr, nikoliv neurolog. Do péče neurologa patří osoby s chorobami nervovými, pokud se neprojevují duševními příznaky (mozková mrtvice, nádory mozku apod.). Odbornou pomoc je třeba vyhledat v případě, že nemocný pomýšlí na sebevraždu, dělá mu těžkosti zvládat každodenní povinnosti a ani po delší době se necítí lépe nebo ke zlepšení nálady používá alkohol nebo užívá léky (zde není polykání prášků bez porady s lékařem řešením potíží, problémy, kterých v průběhu nemoci přibývá, tím jen odkládá a dočasně zakrývá)!

Ke zdárnému průběhu léčby přispívá velkou měrou důvěra pacienta k lékaři a jejich vzájemný vztah (nazýváme jej terapeutickým) a v tomto případě je výhodou, že lékař zná postiženého (často od jeho dětských let) a také často nejbližší příbuzné nemocného. Pacient pak není tolik svazován obavami sdělit i své nejintimnější potíže a lékař má dostatek informací z okolí pacienta. Nechce-li nemocný docházet k psychiatrovi nebo praktickému lékaři v místě bydliště (obavy ze stigmatu duševní nemoci), může se dle svého výběru telefonicky objednat i v odborné ambulanci v jiném městě či obvodě.

Závažnější formy depresí a zejména ty, které nereagují na léčbu, je však nutné předat do péče odborníka a eventuálně pacienta hospitalizovat. V péči psychiatra by se měli ocitnout i nemocní trpící opakovanými depresivními potížemi.

Odbornou pomoc je třeba vyhledat v případě, že

  • pomýšlíte na sebevraždu
  • dělá Vám těžkosti zvládat každodenní povinnosti
  • ani po delší době se necítíte lépe
  • ke zlepšení nálady používáte alkohol nebo užíváte léky (zde není polykání prášků bez porady s lékařem řešením vašich potíží, svůj problém tím jen odkládáte a dočasně zakrýváte)

Navštívit svého praktického lékaře anebo přímo psychiatra?

V případě nadměrných obav z kontaktu s psychiatrem se můžete svěřit obvodnímu nebo závodnímu lékaři a také on by Vám měl poskytnout dostatečné informace o dostupnosti pomoci nebo péče v místě bydliště.

Naštěstí dnes nejsou deprese vážným stigmatem, ale to neznamená, že by nebyly vážným problémem, velká část postižených si totiž nepřipouští existenci duševní poruchy a přikládá své potíže jiným onemocněním. V jednom našem průzkumu jsme zjistili, že skoro 90 % depresivních lidí u nás navštíví praktického (obvodního) lékaře, ale méně než pětina psychiatra. Léčba je potom zahájena jen u malého procenta nemocných (nejnižší odhady hovoří až o 3 %).