Skip directly to content

Popis nemoci

Tzv. obsedantní myšlenky (nápady, představy nebo náhlé nucení něco udělat, které se opakuje) se vtírají do mysli jedince ve stereotypní podobě. Jsou to velmi zatěžující jevy a nemocný se jim neúspěšně snaží čelit. Nicméně jsou vnímány jako myšlenky jemu vlastní a to i přes jejich mimovolnost.

Oproti tomu tzv. kompulzivní činy nebo rituály znamenají opakované, stereotypní chování. Toto jednání (např. mytí rukou při pocitu znečištění, kontrolování zavřeného plynu, dveří apod.) není příjemné a nepřispívají k řešení podstatných, užitečných úkolů. Jejich funkcí je předcházení určitým událostem, které by případně mohly být pro jedince nebezpečné nebo by jím mohly být způsobeny a on se obává, že by se mohly stát. Postižený rozpoznává jejich nesmyslnost či neúčinnost a opakovaně se jim pokouší čelit. Téměř vždy je chování provázeno úzkostí a snaží-li se pacient vzdorovat, úzkost se stupňuje. Mimo jiné také proto, že si postižený uvědomuje, že není schopen čelit těmto nepříjemnostem.

Lidí, kteří trpí tímto problémem, je mnoho a během života může postihnout až 2 jedince ze sta, přičemž se nevyhýbá žádné skupině lidí (rasa, vzdělání, socioekonomický status apod.).