Skip directly to content

Léčba

Jak se deprese léčí?

Vyhlídky jsou při včasné diagnóze a vhodně zvolené léčbě až překvapivě povzbudivé: 80 – 90 % pacientů trpících depresí se uzdravuje. Schematicky lze léčbu rozdělit do několika kategorií.

Základem je však profesionálně vedená léčba, kdy odborník pomůže určit příčiny a doporučí nejvhodnější postup a vzájemné zastoupení jednotlivých složek. Komplexní léčba mající největší efekt má dvě nezastupitelné součásti a těmi jsou podávání léčiv (psychofarmakoterapie) a psychoterapie. Dalšími způsoby jsou fototerapie a elektrokonvulzivní léčba.

Léků odstraňujících depresivní potíže máme celou řadu, a jak už to bývá, mají jednotlivá farmaka své výhody a nevýhody. Farmaceutický průmysl se snaží vyvíjet nová a nová antidepresiva (s menšími nežádoucími účinky a pohodlnějším dávkování).

Psychoterapie naproti tomu objasňuje příčiny problémů a sebepoškozujícího chování. V současné době existuje asi 200 různých druhů psychoterapie, jejichž prostřednictvím se lidé učí zvládat obtíže a znovu nabývat sebevědomí. Na úzdravném procesu se samozřejmě podílí i sám pacient svou vlastní aktivitou. K obnovení sebedůvěry mu pomáhá stanovení malých, dosažitelných cílů. Zlepšovat náladu pomáhá pohyb a cvičení. Ale zejména podpora okolí dělá divy. Důležitý je pro pacienta i zdroj informací. Snadno dosažitelnou je například Linka důvěry či lékaři psychiatrických oddělení ve Vašem městě, s kterými se můžete spojit.

Je možno deprese vyléčit definitivně/léčba na celý život?

Dle současných doporučení by všichni pacienti, u kterých byla zaznamenána kladná odpověď na antidepresivní léčbu, měli být léčeni stejnou dávkou léku minimálně šest měsíců. Eventuální pozvolné vysazení této terapie může následovat až po plném uzdravení a stabilizaci duševního stavu. U pacientů, kteří trpí opakovanými depresemi, musíme uvažovat o tzv. profylaktické (udržovací) léčbě trvající několik let se stejnou dávkou antidepresiv. Součástí léčby je vypracování podrobného klinického plánu, poučení pacienta a jeho blízkých. Prakticky stejné zásady se dodržují i v případech, kdy byla použita některá z psychoterapeutických metod.

K psychologickým preventivním opatřením řadíme:

Snižování stresu. Problém není vyvarovat se každého stresu, ale naučit se vyvarovat stresu nadměrného nebo se naučit dovednostem, jak s ním zacházet.

Nácvik sociálních dovedností. Typickým problémem bývá snést kritiku druhého bez pocitu viny a méněcennosti, schopnost říci ne. Proto se dejte do nácviku asertivity.

Pěstování sociální sítě. Deprese bývá spojená s izolací od lidí. Nejefektivnější cestou, kterou můžete sami podniknout, je vystavit se styku s lidmi i přes to, že máte obavy. Začněte s lidmi, které dobře znáte a před nimiž se nemusíte stydět.

Jak dlouhý je nástup účinku antidepresiva, jak dlouho musí pacient vydržet?

Prognóza deprese je tím lepší, čím kratší je trvání příznaků před zahájením léčby.

Zde je na místě upozornit, že nejtěžším obdobím léčby antidepresivy je pro nemocného, ale i pro lékaře, čekání na jejich terapeutický účinek. Jejich efekt není okamžitý, při léčbě akutního stavu dojde k „projasnění nálady“ ve druhém až třetím týdnu od počátku léčby, ale to jen při nepřetržitém užívání. Důležité je léky užívat po dostatečně dlouhou dobu, i když se zpočátku může zdát, že jejich negativní vliv je výraznější než úleva, kterou by měly přinášet. Adaptace na vedlejší účinky trvá asi dva týdny. Vznik nežádoucích účinků je dokladem toho, že lék začíná působit, a většinou platí, že je-li na začátku jeho účinek nepříjemný, je větší pravděpodobnost, že se dostaví i účinek žádoucí – tj. zmírnění a vymizení deprese.

Není-li nemocný léčen, deprese spontánně odezní do 6 - 12 měsíců. Podáváním antidepresiv dokážeme zkrátit trvání nemoci na 2 - 3 měsíce. Zde je na místě opakovaně upozornit, že efekt léčby nenastane ze dne na den, ale zpravidla nastupuje mezi druhým a třetím týdnem léčby. Nenastane-li však do 4 – 6 týdnů, je nutné uvažovat o změně léku. Zareaguje-li nemocný na léčbu, je důležité, aby nepřerušil léčbu předčasně (což se děje velmi často a je to příčinou návratu depresivních příznaků a prodloužení celkové doby léčby).

Jaká známe antidepresiva?

Antidepresiva se v podstatě dělí dle způsobu, jak účinkují na lidský organismus. Jejich účinek je vícerý, buď blokují rozklad nervových působků v místě spoje neuronů nebo zamezují zpětnému návratu těchto látek do těla nervové buňky. Obojí účinek směřuje ke zvýšení koncentrace těchto látek v místě spojení neuronů (štěrbinách, synapsích) a tím k nápravě nervového přenosu.

Kdy mohu mít podezření, že se jedná o depresi?