Skip directly to content

Desatero - základní rady a pravidla při pečování o vaše blízké

Jak zajistit bezpečnost?

 1. Odkliďte z místnosti vše, co tam prekáží, aby se snížilo nebezpečí pádu nemocného.
 2. Zabezpečte plynové a elektrické sporáky a jiné spotřebiče.
  • Přikryjte ovládací knoflíky a mikrovlnné i jiné elektrické trouby odpojte ze sítě, když jsou mimo provoz.
 3. Odstraňte i jiné předměty, které by mohly pacienta ohrozit
  • Používáte-li bojler, snižte teplotu pod 50 stupňů, abyste nemocného uchránili před opařením.
  • U dveří do koupelny a ložnice odstraňte zámky z vnitřní strany dveří.
  • Prostory, kde je vana nebo bazén nechávejte uzamčené.
  • Peneženky, klíče, účty a důležité doklady ukládejte mimo dosah nemocného. Nemocní s Alzheimerovou nemocí mohou různé předmety přemístit nebo schovat, aniž si to uvědomují.
  • Zamykejte nebezpečné látky, jako jsou čistící prostředky, zápalky a léky.
 4. Zabraňte nemocnému s Alzheimerovou nemocí v řízení auta
  • Váš blízký se pravděpodobně nebude chtít této činnosti vzdát. Pro obecnou bezpečnost je však třeba udělat vše, aby nemocný nesedl za volant.

  • Znemožnujte mu přístup k autu. Klíče od auta schovávejte a auto nechávejte zamčené.Snažte se auto zaparkovat tak, aby je nemocný neviděl.

 5. Kontrolujte, kam nemocný chodí
  • Nemocní s Alzheimerovou nemocí bývají neklidní a zmatení. Snadno mohou bloudit a ztratit se.
  • Dveřní zámky upravte tak, aby byly pro nemocného težko odemykatelné.
  • Požádejte sousedy, aby vás upozornili, pokuď uvidí, že se nemocný pohybuje někde sám.
  • Kupte nemocnému náramek, na který se dá umístit jméno a adresa a dbejte na to, aby jej nosil.
 6. Pomoc při péči o vlastní osobu nemocného
  • Jídlo a pití

   Alespoň jedno jídlo denně konzumujte společně s nemocným. Dbejte na to, aby jídlo mělo co nejvyšší výživnou hodnotu a aby nemocný během dne vypil dostatek tekutin.

  • Oblékání

   Pro nemocného je nekdy obtížné vybrat si, co si má obléci. Zkuste mu pripravit každý den oblečení sami.

   Potřebuje-li nemocný pomoc pri oblékání, podávejte mu jednotlivé kusy oblečení a říkejte mu, jak si je má obléci.

  • Podávání léku

   Dbejte na to, aby nemocný denně užíval všechny léky, které má predepsány. Nespoléhejte na to, že si nemocný vezme léky sám. Dávejte mu je raději sami, abyste si byli jisti, že je užívá včas a ve správném množství. Léky uchovávejte ne bezpečném míste, abyste zabránili tomu, že si jich nemocný omylem vezme více.

 7. Komunikace a chování

  Pro nemocného s Alzheimerovou nemocí je často obtížné se dorozumět a být pochopen. K projevům Alzheimerovy nemoci patří i to, že nemocní jednají a chovají se takovým způsobem, který vás může znechutit nebo rozčílit. Uvedomte si, že to je důsledek nemoci a ne záměr. Naučte se s takovými obtížnými situacemi vyrovnávat.

  Nemocní s Alzheimerovou nemocí mají často potíže porozumět smyslu řečeného, ale jsou velmi citliví na to, jak se co říká. Snažte se vždy komunikovat vlídným a klidným tónem.

  Způsob komunikace volte oznamovací ne tázací.

  Např. místo abyste se ptali: „Chceš se jít vykoupat ?“, oznamte: „Koupel máš připravenou, tady je ručník“.

  Rozptylujte pozornost nemocného

  Nemocný chce jít například sám ven. Místo, abyste řekli: „Kam chceš teď jít? Nemužeš odejít sám.“ Řekněte: „Než odejdeš, pojď mi tady s tím na chvilku pomoci“. Pacientova pozornost se zaměří na něco jiného a brzy zapomene na to, co chtěl původně dělat.

  Vyhýbejte se diskusím o realitě

  Nemocný si často realitu neuvědomuje a není schopen rozlišovat minulost a přítomnost. Muže dokonce zapomenout, kdo jste. To je samozřejme velmi nepříjemné, přesto netrvejte na své verzi reality, vznikl by tak ješte vetší stres.

  Místo, abyste řekli:“ Tatínkovi nemužeš zavolat, je preci už tolik let mrtev“, řekněte:“ On teď určite není doma. Zavoláme mu později.“

 8. Plánujte každodenní činnost pro nemocného

  Pacienti s Alzheimerovou nemocí se často nudí. Rádi by něco dělali, ale nevědí co a jak. Proto je dobré připravit jim na každý den nějakou činnost.

  Úkoly musí být jednoduché. Vhodné je, když se činnosti opakují.

  Pracujte spolu s nemocným a obtížnejší cást úkolu udělejte případně sami (např. při pečení koláče sami obstarejte vážení nebo odměřování surovin).

  Dbejte na to, abyste se vy i nemocný udržovali v co nejlepší fyzické kondici. Výborným pohybem je procházka v přírodě. Cvičení zmírňuje neklid a zlepšuje spánek.

Konkrétní kontakty na sociální zarízení, pečovatelské služby, stacionáře atd., kteří zajištují péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou naleznete na techto webových stránkách – www.gerontologie.cz.