KontaktInvestorsHealthcare ProfessionalsKontakt
HomeProduktyHlášení nežádoucích účinkůHlášení nežádoucích účinků

Nežádoucí účinek je nepříznivá a nezamýšlená odezva na podání léčivého přípravku a může zahrnovat:

 • abnormální výsledky laboratorních a diagnostických testů,
 • klinické projevy a symptomy,
 • zhoršení onemocnění,
 • alergické reakce,
 • interakce léčivého přípravku s jinými léčivými přípravky nebo s jídlem.
Podání léčivého přípravku může proběhnout v souladu se schválenými informacemi o přípravku (příbalový leták, souhrn údajů o přípravku), ale také mimo tyto schválené informace. Proto je důležité vyhledávat i informace o nežádoucích účincích spojených s:
 • předávkováním (podání léčivého přípravku v množství, které převyšuje maximální doporučenou schválenou dávku),
 • nadužíváním nebo zneužitím léku (záměrné nadměrné používání léčivých přípravků, které je doprovázeno škodlivými fyzickými nebo psychickými účinky),
 • nesprávným použitím léku (záměrné nesprávné použití léčivého přípravku v rozporu se schválenými informacemi),
 • chybným podáním léku (nezamýšlené chybné použití léčivého přípravku),
 • podáváním léčivého přípravku v těhotenství,
 • neúčinností léčivého přípravku,
 • expozicí léčivému přípravku v zaměstnání,
 • přenosem infekčního agens léčivým přípravkem a případné další informace týkající se bezpečnosti léčivého přípravku.
Vyhledávání, monitorování a analýza nežádoucích účinků a informací o bezpečnosti léčiv jsou základem farmakovigilance, jejímž cílem je prevence rizik léků. Vyhodnocování bezpečnostního profilu léčiv je založeno na sběru hlášení podezření na nežádoucí účinky – tím, že podezření na nežádoucí účinky nahlásíte, můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek nebo další informace o bezpečnosti léčivých přípravků společnosti Pfizer, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. Případné podezření na nežádoucí účinky našich léčivých přípravků nám můžete nahlásit písemně e-mailem na adrese [email protected] či telefonicky na čísle 00420 283 004 111. Další možností pro pacienty a zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.


PP-UNP-CZE-0063
Investors

Healthcare

Professionals

Ochrana soukromíPodmínky používáníSoubory cookies Sitemap

© 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.

Hlášení nežádoucích příhod
Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.
Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu spojenou s podáním vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, můžete použít webový portál na https://www.pfizersafetyreporting.com

Dále lze nahlásit nežádoucí příhodu jakéhokoli produktu společnosti Pfizer na emailovou adresu: [email protected] nebo zavolat na 00420 283 004 111. Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Informace o produktech poskytované na těchto stránkách jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky. Produkty zde diskutované mohou mít v různých zemích různé označení.

 

PP-CPF-CZE-0048