Skip directly to content

Vánoční sbírka již má své příjemce

Jako každý rok, i v roce 2016 uspořádala společnost Pfizer v rámci svého vánočního večírku sbírku mezi svými zaměstnanci. Letošní sbírka vynesla rekordní čásku, a to 100 200 Kč!

Tuto částku jsme spravedlivě rozdělili mezi organizaci Sue Ryder spravující pomoc pro seniory a organizaci Ruka pro život, která zlepšuje životy a bydlení našim handikepovaným spoluobčanům, zejména těžkým autistům. Jedná se o neziskové organizace, které zaměstnanci společnosti Pfizer navštívili v roce 2016 v rámci projektu Jsem dobrovolník. Pfizer pravidelně organizuje pro své zaměstnance tzv. dobrovolnické dny, kdy navštěvujeme potřebné organizace a pomáháme natírat, malovat, uklízet nebo i zahradničit.

Vánoční dar od společnosti Pfizer použijí obdarované organizace na své vzdělávací projekty. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří přispěli pro dobrou věc!

 

John Kennedy předává šek řediteli Sue Ryder, panu Matěji Lejsalovi (vpravo)

 

John Kennedy a Lenka Kaška (Pfizer) předávají šek ředitelce neziskové organizace Ruka pro život Lence Janištinové (uprostřed)