Skip directly to content

Třídíme a recyklujeme!

Díky Osvědčení o úspoře emisí za rok 2014 víme, jak jsme vloni přispěli k čistějšímu životnímu prostředí. Společnost EKO-KOMM, která pro nás zajišťuje odpadové hospodářství, nám to spočítala:

Díky třídění a recyklaci obalových odpadů společností Pfizer byla snížena produkce skleníkových plynů v tomto rozsahu:

Emise CO2 ekv. 377,51 tun, která představuje úsporu energií 8 513,01 GJ.

Díky našemu příspěvku byl zajištěn zpětný odběr a recyklace 184 tun obalových odpadů. Tyto odpady by naplnily 97 svozových automobilů.

Podíl společnosti Pfizer na systému třídění odpadů odpovídá zajištění ročního provozu a obsluhy 112 barevných kontejnerů na tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony). Lepší a zdravější životní prostředí pro nás všechny je naší prioritou a proto klade společnost Pfizer na správné třídění odpadů velký důraz. Dobré výsledky v úspoře emisí CO2 jsou pro nás závazkem, ve kterém budeme pokračovat.