Skip directly to content

Spolupráce v boji proti sportovnímu dopingu

Společnost Pfizer, Inc. uzavřela 3.12.2014 dlouhodobou globální dohodu „Spolupráce v boji proti sportovnímu dopingu“ se Světovou antidopingovou agenturou (WADA).

Díky této dohodě bude společnost Pfizer sdílet informace o vyvíjených produktech, které by mohly být využívány sportovci ke zlepšení výkonu. Zároveň umožní agentuře WADA vyměňovat si se společností Pfizer informace o látkách, které jsou sportovci zneužívány.

Dohoda je pro agenturu WADA klíčovou součástí strategie spolupráce s farmaceutickými společnostmi a jejím prostřednictvím chce agentura chránit práva čistých sportovců po celém světě.

Společnost Pfizer bude u nově vyvíjených léků identifikovat látky, u nichž je pravděpodobné vysoké riziko zneužití ve sportu. Tímto Pfizer navazuje na dlouhotrvající úsilí, které věnuje zjišťování a snižování rizika zneužití u všech svých vyvíjených a prodávaných léků.