Skip directly to content

Společnosti Pfizer a BioNTech zveřejnily nejnovější předběžné informace o pozitivním vývoji německé studie fáze ½, která se zabývá hledáním vakcíny proti onemocnění COVID-19, včetně prvních údajů ohledně odezvy T-lymfocytů

  • Údaje poukazují na schopnost látky BNT162b1 vyvolat vysoké neutralizační titry protilátek proti SARS-CoV-2.
  • Ve srovnání s výchozím stavem látka BNT162b1 vyvolala silnou odezvu T-lymfocytů CD4+ a CD8+ vůči vazebné doméně pro receptor (RBD) SARS-CoV-2.
  • T-lymfocyty specifické pro RBD, interferon γ+, IL-2+, CD8+ vyvolané látkou BNT162b1 u imunizovaných účastníků naznačují silný potenciál pro antivirotické účinky zprostředkované buňkami.
  • Cytokinový profil T-lymfocytů ukazuje na to, že vyvolané T-lymfocyty vykazují fenotyp Th1, který je spojován s antivirotickými vlastnostmi.
  • Protilátky vyvolané látkou BNT162b1 měly široce neutralizační účinky v pseudoviru neutralizačních testech napříč skupinou šestnácti variant RBD SARS-CoV-2 uvedených v publikovaných sekvencích SARS-CoV-2 a proti nově dominantnímu kmenu D614G.
  • Silné konkrétní odezvy protilátek a T-lymfocytů (které jsou podle odborníků klíčem k vakcíně, která zajistí ochranu před onemocněním) vyvolané vakcínou na bázi mRNA BNT162b1 vůči RBD naznačují potenciál většího počtu prospěšných ochranných mechanismů proti onemocnění COVID-19.
  • Lokální reakce a systémové příhody po imunizaci látkou BNT162b1 byly závislé na dávce, obecně byly mírné až střední závažnosti a přechodné, s příležitostnými těžkými nežádoucími příhodami (stupně 3, např. příznaky podobné chřipce a reakce v místě vpichu), které spontánně ustoupily nebo je bylo možno vyřešit jednoduchými opatřeními – žádné závažné nežádoucí příhody hlášeny nebyly.

MOHUČ, NĚMECKO, a NEW YORK, USA, 20. července 2020Společnost BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“ nebo „Společnost“) a společnost Pfizer Inc. (NYSE: PFE) dnes zveřejnily první data ze svého klinického hodnocení (fáze 1/2, otevřené, nerandomizované, navyšování dávky, nekontrolované placebem), které momentálně probíhá v Německu v rámci celosvětového programu vývoje vakcín na bázi mRNA proti viru SARS-CoV-2. Údaje jsou k dispozici on-line na preprintovém serveru medrxiv a současně nyní prochází vědeckým recenzním řízením za účelem jejich případné publikace.

Předběžné klinické výsledky se týkají látky BNT162b1, která je nejvyspělejší z kandidátních vakcín v programu společností Pfizer a BioNTech pro vývoj vakcín proti viru SARS-CoV-2 na bázi mRNA BNT162. Tato kandidátní vakcína je látkou na bázi lipidové nanočástice a messenger RNA s modifikovanými nukleosidy, která kóduje antigen v podobě optimalizované receptor vážící domény (RBD) neutralizující virus SARS-CoV-2. Obecně platí, že nová předběžná data z této německé studie podporují a doplňují nedávno zveřejněné předběžné výsledky příslušného amerického hodnocení BNT 162b1.

Předběžné údaje pro BNT162b1 byly v rámci německého hodnocení fáze 1/2 získány na celkovém vzorku 60 zdravých dospělých ve věku 18 až 55 let zařazených do studie. V rámci těchto 60 účastníků byla jednotlivá množství očkovací dávky BNT162b1 (1 μg, 10 μg, 30 μg a 50 μg; tj. celkem 48 účastníků) podávána vždy 12 subjektům, a to v 1. a 22. den (n=12 pro každou „prime-boost“ kohortu, kromě n=11 pro kohortu 10 μg a 50 μg od 22. dne). Dalším 12 účastníkům pak byla dána jediná injekce o dávce 60 μg.

Vakcína vyvolala vysoké neutralizační titry protilátek proti SARS-CoV-2 závislé na dávce a koncentrace IgG vážící RBD po druhé dávce. Geometrické střední titry (GMT) neutralizující SARS-CoV-2 ze 43. dne byly v rozmezí 0,7násobku (1 μg) až 3,2násobku (50 μg) ve srovnání se souborem sér pacientů zotavujících se z infekce SARS-CoV-2. Séra očkovaných subjektů také vykazovala obecně neutralizační účinky v pseudovirus neutralizačních testech napříč skupinou šestnácti variant RBD SARS-CoV-2 uvedených v publikovaných sekvencích SARS-CoV-2 a proti nově dominantnímu kmenu D614G.

První výsledky německého hodnocení navíc dokládají (pro kandidátní vakcínu BNT62b1 vůbec poprvé) současnou silnou odezvu T-lymfocytů CD4+ a CD8+ vůči vazebné doméně pro receptor (RBD) SARS-CoV-2.

Síla odezvy T-lymfocytů se mezi jednotlivými subjekty lišila. Na škále mezi 1 μg až 50 μg se neprojevila jasná závislost na množství dávky, což ukazuje na to, že stimulace a silné expanze T-lymfocytů může být možné dosáhnout při nízkých dávkách mRNA.

U všech subjektů v kohortách „prime-boost“ (kromě dvou subjektů, kterým bylo podáváno nejnižší množství dávky) se projevila odezva T-lymfocytů CD4+. Cytokinové profilování T-lymfocytů CD4+ specifických pro RBD ukázalo, že tyto lymfocyty vykazují profil dominantního Th1. U 29 z 36 testovaných subjektů se rovněž projevila odezva T-lymfocytů CD8+ specifická pro RBD, která byla srovnatelná s paměťovými odezvami pozorovanými proti cytomegaloviru (CMV), viru Epsteina–Barrové (EBV) a chřipkovému viru.

Z uvedených údajů obecně vyplývá, že podání látky BNT162b1 je bezpečné, přičemž profil snášenlivosti je zvladatelný. Lokální reakce a systémové příhody po imunizaci látkou BNT162b1 byly u všech velikostí dávek přechodné, obecně mírné až střední závažnosti, s příležitostnými těžkými nežádoucími příhodami (stupně 3), spočívajícími v příznacích podobných chřipce a reakcích v místě vpichu. Veškeré nežádoucí příhody ustoupily spontánně a byly vyřešeny jednoduchými opatřeními. Nebyly nahlášeny žádné závažné nežádoucí příhody (SAE) ani nedošlo k žádnému vysazení z důvodu nežádoucích příhod souvisejících s vakcínou.

„Je povzbuzující, že údaje o BNT162b1 získané od kohorty z německé studie do velké míry potvrzují údaje, které jsme získali od kohorty ze studie provedené v USA. Z předběžných údajů vyplývá, že naše vakcína na bázi mRNA byla schopna povzbudit tvorbu protilátek i odezvy T-lymfocytů již při pozoruhodně nízkých dávkách. Jsme přesvědčeni, že oba tyto faktory mohou hrát důležitou roli při efektivním odstraňování patogenů, jako je SARS-CoV-2,“ řekl Özlem Türeci, M.D., CMO a spoluzakladatel společnosti BioNTech.

„Tyto prozatímní výsledky německé studie v kombinaci s předběžnými údaji ze studie probíhající v USA zdůrazňují potenciál této vakcíny na bázi mRNA a představují důležitý krok vpřed v rámci našich snah v oblasti vývoje pro program BNT162,“ uvedla Kathrin U. Jansen, Ph.D., Senior Vice President a Head of Vaccine Research & Development společnosti Pfizer. „Stále se naplno věnujeme vývoji účinné vakcíny pro boj proti pandemii COVID-19, přičemž její bezpečnost je pro nás klíčová, a i nadále se plánujeme dělit o další data, která budeme v rámci programu postupně získávat.“

Pfizer a BioNTech použijí předběžné údaje z německé i americké studie fáze 1/2 společně s dalšími preklinickými a klinickými údaji, které budou postupně přibývat, pro stanovení dávkování a pro výběr mezi několika kandidátními vakcínami za účelem postoupení do očekávané velké, globální fáze 2b/3 hodnocení bezpečnosti a účinnosti. Tohoto hodnocení by se mohlo účastnit až 30 000 zdravých účastníků a jeho zahájení se předpokládá koncem července 2020, bude-li získán souhlas regulačního orgánu.

Kandidátní vakcína BNT162b1 nadále zůstává v klinické studii a v současnosti není její distribuce schválena nikde na světě. Budou-li probíhající studie úspěšné a kandidátní vakcínu schválí regulační orgány, společnosti očekávají, že do konce roku 2020 vyrobí až 100 milionů dávek a do konce roku 2021 možná i více než 1,3 miliardy dávek. V tom případě by společnosti BioNTech a Pfizer po schválení regulačními orgány spolupracovaly na distribuci potenciální vakcíny proti onemocnění COVID-19 po celém světě (s výjimkou Číny, kde BioNTech spolupracuje se společností Fosun Pharma na klinickém vývoji i obchodním využití látky BNT162).

O společnosti Pfizer: Průlomové léky, které mění život pacientů
Ve společnosti Pfizer používáme vědecké poznatky a naše globální zdroje k tomu, abychom lidem přinášeli takovou léčbu, která prodlouží jejich život a výrazně zlepší jeho kvalitu. Chceme udávat trendy v kvalitě, bezpečnosti, v oblasti výzkumu, vývoje a výroby zdravotnických přípravků, včetně inovativních léčiv a vakcín.

Každý den pracují pracovníci společnosti Pfizer na rozvinutých a rozvíjejících se trzích, aby pomohli zlepšit kvalitu života, zvýšili prevenci a zdokonalili lékařskou péči a poskytování léčby, která bojuje s nejobávanějšími onemocněními současnosti. V souladu s naší odpovědností jakožto jedné z předních světových inovativních biofarmaceutických společností spolupracujeme s poskytovateli zdravotní péče, vládami a místními společenstvími, abychom po celém světě podpořili a rozšířili přístup ke spolehlivým a cenově dostupným zdravotnickým službám. Již více než 150 let pracujeme na tom, abychom dokázali přinést změnu a pomoc těm, kteří na nás spoléhají.

O společnosti BioNTech
Společnost Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) je společnost nové generace působící v oblasti imunoterapie a zabývá se vývojem průkopnických léčebných postupů v boji s rakovinou, infekčními a vzácnými onemocněními. Společnost využívá pro účely rychlého vývoje nových biofarmak širokou škálu výpočetních postupů a technologií. Na základě svých rozsáhlých odborných znalostí v oblasti vývoje očkovacích látek na bázi mRNA a vlastních výrobních schopností vyvíjí společnost BioNTech vedle bohatého spektra onkologických přípravků ve spolupráci s dalšími společnostmi také řadu potenciálních očkovacích látek na bázi mRNA proti mnoha infekčním chorobám. Její bohaté portfolio potenciálních léčiv zahrnuje individualizované a standardní léčebné postupy na bázi mRNA, inovativních chimerních T-buněčných receptorů, bispecifických checkpoint imunomodulátorů, cílených nádorových protilátek a malých molekul.

 

PPR-2020.01.025