Skip directly to content

Společnost Pfizer spolu s nadací Pfizer Foundation vyčlení 40 milionů na zdravotnické a dobročinné účely

NEW YORK, N. Y., 6. dubna 2020 – Společnost Pfizer a nadace Pfizer Foundation dnes oznámily, že vyčlení 40 milionů dolarů na zdravotnické a dobročinné účely, aby napomohly v boji s dopady pandemie covid-19 na oblast zdravotnictví v USA a po celém světě. Společnost Pfizer v této bezprecedentní situaci také rozšíří svůj Program pomoci pacientům a daruje klíčové léky a vakcíny v USA i ve světě.

„Nacházíme se uprostřed celosvětové zdravotní krize a chápeme, že je třeba, aby soukromý sektor i dobročinné organizace okamžitě poskytly významné příspěvky na podporu těch, kteří čelí pandemii v první linii,“ prohlásila Caroline Roanová, ředitelka nadace Pfizer Foundation a viceprezidentka divize Global Health & Patient Access společnosti Pfizer. „Ve společnosti Pfizer věříme, že naší odpovědností je pomáhat chránit ty, které toto onemocnění ohrožuje nejvíce, a proto do řešení situace zapojujeme veškeré naše zdroje.“

Dar společnosti Pfizer a nadace Pfizer Foundation kombinuje příspěvky na zdravotnické a dobročinné účely tak, aby byl boj s onemocněním podpořen jak na místní, tak celosvětové úrovni.

Příspěvky na boj s onemocněním v USA
Napříč státy USA, které jsou výrazně zatíženy onemocněním covid-19, budou poskytnuty finanční prostředky vládním zdravotnickým organizacím i nestátním zdravotnickým zařízením z neziskového sektoru. Dále budou finanční prostředky věnovány veřejným zdravotnickým střediskům na okamžité i dlouhodobé řešení potřeb zdravotníků, kteří čelí infekčním chorobám a bojují s onemocněním covid-19 v první linii.

Příspěvky na globální boj s onemocněním
Mimo území USA bude finanční dar poskytnut mezinárodním nevládním organizacím a partnerům, kteří přímo pomáhají v boji s onemocněním covid-19. Během několika posledních týdnů společnost Pfizer darovala zavedeným partnerům, včetně organizací Direct Relief, Project HOPE a International Medical Corps, více než jeden milion dolarů ve formě finančních příspěvků na zajištění nezbytně potřebného materiálu pro zdravotnické pracovníky v první linii a na pomoc při řešení následků epidemie po celém světě.

Prostřednictvím celosvětového programu lékařských grantů Global Medical Grants poskytne společnost Pfizer finanční prostředky ve výši pět milionů dolarů na podporu přínosných vzdělávacích a výzkumných projektů, jejichž cílem je zlepšit rozpoznávání, diagnostiku, léčbu a celkovou péči o pacienty s onemocněním covid-19. Zdravotnickým střediskům, nemocnicím a klinikám budou poskytnuty granty na zlepšení péče o pacienty s tímto onemocněním.

Společnost Pfizer většinu darů rozdělí mezi partnery během následujících čtyř až šesti týdnů na základě předchozího vyhodnocení priorit jejich potřeb a posouzení stávajících zdrojů či chybějícího množství prostředků. Společnost Pfizer, nadace Pfizer Foundation a jejich partneři budou sledovat další vývoj pandemie a vyhodnocovat dopad příspěvků. Tyto dary navazují na dlouhodobou snahu společnosti Pfizer bojovat s infekčními onemocněními v USA i po celém světě, posilovat systémy zdravotní péče a potírat rozdíly v poskytování naléhavé zdravotní péče pacientům, a to zejména v oblastech, kde tato péče není dostatečně dostupná.

Program pomoci pacientům v USA
Ve snaze pomoci pacientům a zajistit jim nepřetržitý přístup k lékům společnost Pfizer také rychle přizpůsobila část svého Programu pomoci pacientům v USA, a to mimo jiné rozšířeným dodáváním léků během karantény a přijímáním lékařských předpisů vydaných elektronicky tam, kde to je možné. Společnost Pfizer se také domluvila na spolupráci s vládami, nevládními organizacemi a neziskovými organizacemi v USA na darování a distribuci zásadních léků a vakcín.

Zapojení pracovníků společnosti Pfizer a firemní dárcovství
Společnost Pfizer vytvořila nový celosvětový Program zdravotnických služeb, který podporuje její pracovníky se zdravotnickým vzděláním, aby se v rámci boje s onemocněním covid-19 zapojili do jeho diagnostiky, léčby a poskytování zdravotních služeb. Licencovaní zdravotničtí pracovníci, kteří během této krize cítí povinnost pomoci v boji s epidemií, se nyní budou moci zapojit. Budou přitom i nadále pobírat svůj plat a benefity v plné výši a po ukončení své mise se budou moci vrátit na svou pozici.

Nadto věnují mnozí z přibližně 90 000 pracovníků společnosti Pfizer svůj čas a dovednosti prostřednictvím virtuálních a jiných bezpečných dobrovolnických aktivit, které pomáhají řešit naléhavé potřeby související s onemocněním covid-19 na komunitní úrovni. Nadace Pfizer Foundation znásobuje dary pracovníků dobročinným organizacím na místní, národní i mezinárodní úrovni.

O nadaci Pfizer Foundation
Nadace Pfizer Foundation je dobročinná organizace založená společností Pfizer Inc. Jedná se o právní subjekt nezávislý na společnosti Pfizer Inc. a podléhající odlišným právním omezením. Posláním nadace je podporovat přístup ke kvalitní zdravotní péči, prosazovat inovace a pomáhat v CSR aktivitách společnosti Pfizer.

O společnosti Pfizer: Průlomové léky, které mění život pacientů
Ve společnosti Pfizer používáme vědecké poznatky a naše globální zdroje k tomu, abychom lidem přinášeli takovou léčbu, která prodlouží jejich život a výrazně zlepší jeho kvalitu. Chceme udávat trendy v kvalitě, bezpečnosti, v oblasti výzkumu, vývoje a výroby zdravotnických přípravků, včetně inovativních léčiv a vakcín. Každý den pracují pracovníci společnosti Pfizer na rozvinutých a rozvíjejících se trzích, aby pomohli zlepšit kvalitu života, zvýšili prevenci a zdokonalili lékařskou péči a poskytování léčby, která bojuje s nejobávanějšími onemocněními současnosti. V souladu s naší odpovědností jakožto jedné z předních světových inovativních biofarmaceutických společností spolupracujeme s poskytovateli zdravotní péče, vládami a místními společenstvími, abychom po celém světě podpořili a rozšířili přístup ke spolehlivým a cenově dostupným zdravotnickým službám. Již více než 150 let pracujeme na tom, abychom dokázali přinést změnu a pomoc těm, kteří na nás spoléhají.

 

PPR-2020.01.012