Skip directly to content

Společnost Pfizer podepsala Memorandum o spolupráci s Univerzitou Pardubice

Společnost Pfizer podepsala dne 2. října 2015 Memorandum o vzájemné spolupráci s Univerzitou Pardubice. John Raney, generální ředitel společnosti Pfizer v ČR a prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice otevřeli Memorandem cestu k vědecké a výzkumné spolupráci na příští období. Kokrétním předmětem dnešní spolupráce je podpora nejlepších studentských prací v oblasti biotechnologií a farmakochemie.

„V oblasti výzkumu a vývoje vzniká velké množství nových přípravků právě formou spolupráce farmaceutického průmyslu s akademickou sférou a je skvělé, že Univerzita Pardubice má zájem o tento typ spolupráce, která je prospěšná pro obě strany, protože budoucí výsledky jsou přínosem hlavně pro pacienta“, říká Angela Lukin, viceprezidentka společnosti Pfizer, pro oblast Střední a Východní Evropy.

Společnost Pfizer uzavřela celosvětově již 503 strategických partnerství v oblasti výzkumu a vývoje, např. právě s univerzitami. Partnerství farmaceutického sektoru a veřejné sféry vytváří vzájemně prospěšný model vědecké spolupráce, který umožňuje výměnu cenných informací a pomáhá posouvat hranice oboru v prospěch léčby pacientů.