Skip directly to content

Společnost Pfizer kupuje společnost Hospira

- Transakce významně posílí obchodní aktivity divize Global Established Pharmaceutical (GEP) společnosti Pfizer.

- Transakce byla oceněna na 90 USD za akcii společnosti Hospira a celková hodnota podniku dosahuje přibližně 17 miliard USD.

- Očekává se okamžitý nárůst hodnoty akcií po uzavření transakce a za první celý rok po uzavření transakce se očekává nárůst o 0,10-0,12 USD s dalším očekávaným nárůstem do budoucna.

NEW YORK, New York a LAKE FOREST, Illinois – Společnosti Pfizer Inc. (NYSE: PFE) a Hospira, Inc. (NYSE: HSP) dnes vyhlásily, že uzavřely definitivní smlouvu o fúzi, na jejímž základě společnost Pfizer koupí společnost Hospira, celosvětového vedoucího poskytovatele injekčních léků a infuzních technologií a globálního vůdce v oblasti bioosimilars, s 90 USD na akcii v hotovosti s celkovou obchodní hodnotou podniku 17 miliard USD. Představenstva obou společností fúzi jednohlasně schválila a očekává se, že to povede k okamžitému nárůstu po uzavření transakce a k nárůstu o 0,10-0,12 USD na akcii za první celý rok po uzavření transakce s dalším očekávaným nárůstem do budoucna.

„Očekávaná akvizice společnosti Hospira demonstruje náš závazek obezřetně využít kapitál pro vytvoření hodnoty pro akcionáře a zajištění dodatečných příjmů a růstu zisku na akcii (EPS) v krátkodobém horizontu,” uvedl Ian Read, předseda a generální ředitel společnosti Pfizer. „Obchodní aktivity společnosti Hospira jsou navíc v souladu s naší novou obchodní strukturou a jedná se o skvělý strategický doplněk obchodních aktivit naší divize Global Established Pharmaceutical, která bude těžit z významně silnějšího produktového portfolia na rostoucích trzích. Očekává se, že společně s globálním dosahem společnosti Pfizer bude mít společnost Hospira vedoucí pozici při zajištění dlouhodobé udržitelnosti obchodní divize Global Established Pharmaceutical.”

Tato strategicky se doplňující kombinace bude dalším zdrojem rostoucích příjmů a stane se platformou růstu obchodních aktivit divize GEP společnosti Pfizer. Rozšířené portfolio sterilních injekčních léků, které se skládá z široké produktové řady generických sterilních injekčních přípravků Hospira, včetně přípravků pro akutní péči a onkologických injekčních přípravků (s vysokým počtem různých variant přípravků)a jejího portfolia biosimilars, povede v kombinaci s originálními sterilními injekčními přípravky divize GEP (včetně protiinfekčních a protizánětlivých přípravků a cytostatik)k vytvoření předního globálního obchodu se sterilními injekčními přípravky. Tato kombinace také posílí růstovou strategii divize GEP zaměřenou na vybudování širokého portfolia biosimilárs v terapeutických oblastech, kde je společnosti Pfizer silná, a to díky připojení portfolia společnosti Hospira, které zahrnuje několik biosimilars již uvedených na trh. Společnost Pfizer také využije svých stávajících obchodních schopností, globálního dosahu, vědeckých znalostí a vývojové schopnosti na světové úrovni pro významné rozšíření dostupnosti produktů společnosti Hospira, jež jsou v současné době distribuovány primárně do USA, Evropy a na klíčové rozvíjející se trhy, kde je divize GEP významně přítomna.

„Připojení společnosti Hospira má potenciál zásadně zlepšit růstovou trajektorii obchodních aktivit divize Global Established Pharmaceutical a přetavit ji ve vedoucí pozici na velkém a rostoucím trhu nepatentovaných sterilních injekčních přípravků, a to kombinací specializovaného talentu a schopností obou společností, včetně zdokonalené výroby, a tím posunout GEP k jeho cíli stát se jedním z prvotřídních poskytovatelů biosimilárs ve světě,” uvedl John Young, prezident divize Pfizer Global Established Pharmaceutical. „Jsme nadšeni z příležitosti zkombinovat odborné znalosti a klíčový talent společností Hospira a Pfizer za účelem vytvoření vedoucího globálního podniku, který bude poskytovat ještě širší portfolio důležitých a život zachraňujících sterilních injekčních léků pro pacienty na celém světě.”

„Kombinace společností Pfizer a Hospira je výborným strategickým tahem, který představuje jedinečnou příležitost využít vzájemně se doplňující silné stránky našich širokých nabídek léčivých přípravků a bohatých vývojových řad nových léků,” uvedl F. Michael Ball, generální ředitel společnosti Hospira. „Chci projevit uznání a poděkovat našim 19 000 zaměstnancům na celém světě za jejich neúnavné úsilí dodávat dostupnější řešení v oblasti poskytování zdravotních služeb, zlepšovat dosažitelnost vysoce kvalitní péče pro pacienty a zajišťovat udržitelný růst pro naše akcionáře.”

Sterilní injekční i biosimilárs jsou velkými a stále rostoucími skupinami léků. Hodnota celosvětového trhu generických sterilních injekčních přípravků v roce 2020 je odhadována na 70 miliard USD. Globální trh biosimilars je odhadován na přibližně 20 miliard USD v roce 2020.

Společnost Pfizer plánuje tuto transakci financovat kombinací stávající hotovosti a nového dluhu, přičemž přibližně dvě třetiny hodnoty budou financovány v hotovosti. Navíc společnost Pfizer očekává, že do roku 2018 povede tato transakce k ročním úsporám nákladů ve výši 800 miliónů USD.

Tato transakce podléhá běžným podmínkám včetně schválení regulačními autoritami v několika právních systémech a souhlasu akcionářů společnosti Hospira a její dokončení se očekává v druhé polovině roku 2015.

Finančními poradci společnosti Pfizer pro tuto transakci byly společnosti Guggenheim Securities, J.P. Morgan and Lazard, přičemž společnost Ropes & Gray LLP jednala jako právní poradce a společnost Clifford Chance LLP jako poradce pro mezinárodní regulační záležitosti.

Společnost Morgan Stanley byla finančním poradcem společnosti Hospira, zatímco jejími právními poradci byly společnosti Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates.

O společnosti Pfizer:

Ve společnosti Pfizer využíváme vědu a naše celosvětové zdroje abychom přinášeli lidem léčbu, která prodlouží a významně zlepší jejich životy. Nastavujeme standardy kvality a bezpečnosti a hodnot v objevování, vývoji a výrobě výrobků používaných ve zdravotnictví. Naše celosvětové portfolio zahrnuje léky a vakcíny, jakož i mnoho celosvětově známých volně prodejných produktů pro spotřebitele z oblasti zdravotní péče. Každý den pracují zaměstnanci společnosti Pfizer v rozvinutých i rozvíjejících se trzích na rozvoji zdraví, prevence i léčby v oblasti nejobávanějších onemocněních naší doby. V souladu s naší odpovědností v roli přední světové inovativní biofarmaceutické společnosti spolupracujeme s poskytovateli zdravotních služeb, státní správou a místními komunitami na podpoře a rozšiřování přístupu ke spolehlivé a dosažitelné zdravotní péči na celém světě. Po více než 150 let společnost Pfizer pracuje na vytváření přínosů pro ty, kdo se na nás spoléhají.

O společnosti Hospira:

Společnost Hospira, Inc. je vedoucím světovým poskytovatelem injekčních léků a infuzních technologií a globálním poskytovatelem biosimilars. Díky svému širokému, integrovanému portfoliu má společnost Hospira jedinečnou pozici v oblasti Advance Wellness™ s cílem zvyšování bezpečnosti pacientů a poskytovatelů péče a současného snižování nákladů na zdravotní péči. Společnost má ústředí v Lake Forest, Ill.

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ: Informace obsažené v této zprávě jsou platné k 5. únoru 2015.

Společnosti Pfizer ani Hospira nemají povinnost aktualizovat výhledová prohlášení, která jsou obsažena v této zprávě, v důsledku nových informací nebo budoucích událostí či vývoje.

Tato zpráva obsahuje výhledové informace, jež se vztahují ke společnostem Pfizer a Hospira a k nákupu společnosti Hospira společností Pfizer, který zahrnuje významná rizika a nejistoty, jež by mohly způsobit zásadní rozdíly mezi aktuálními výsledky a výsledky vyjádřenými nebo odvozenými z těchto prohlášení. Výhledová prohlášení uvedená v této zprávě zahrnují mimo jiné prohlášení o potenciálních přínosech navrhovaného nákupu, očekávaných synergiích, přírůstcích a růstu, kombinovaných plánech a vyhlídkách společnosti, finančních podmínkách, výsledcích provozních a obchodních aktivit společností Pfizer a Hospira a kombinované společnosti, očekávaných mírách růstu odvětví a očekávaném načasování dokončení akvizice. Rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné rizika vztahující se ke splnění podmínek pro dokončení akvizice v očekávaném časovém rámci nebo vůbec, rizika související s nemožností obdržet nezbytná regulační schválení nebo souhlas akcionářů společnosti Hospira a s možností, že se akvizice nedokončí, včetně okolností, za nichž by společnost Hospira byla povinna uhradit společnosti Pfizer poplatek za ukončení transakce nebo jiné sankce, dále rizika související se schopností realizovat očekávané přínosy akvizice, včetně možnosti, že nedojde k očekávaným synergiím z navrhované akvizice nebo se těchto synergií nepodaří dosáhnout v očekávaném časovém rámci, rizika, že nedojde k úspěšné integraci obchodních aktivit obou společností, dojde k narušením transakce, která ztíží podmínky pro udržení obchodních a provozních vztahů, negativním dopadům tohoto prohlášení nebo negativnímu dopadu navrhované akvizice na tržní cenu kmenových akcií společnosti Pfizer, významným transakčním nákladům, neznámým povinnostem k náhradě škody, riziku soudního sporu a/nebo regulatorních opatření souvisejících s navrhovanou akvizicí, jiným obchodním efektům, včetně vlivů událostí v oboru, na trhu, ekonomických, politických nebo regulatorních podmínek, budoucích směnných kurzů nebo úrokových měr, změn v daňových zákonech, nařízeních, sazbách a postupech, nejistoty související s výzkumem a vývojem a rozvojem konkurence.