Skip directly to content

Pfizer k situaci ohledně koronaviru

Společnost Pfizer intenzivně zkoumá možné využití antivirotických látek proti koronavirům ze svého výzkumného programu k případnému boji s onemocněním COVID-19. Zkoumané látky byly vybrány pro svou schopnost potlačovat replikaci koronavirů podobných těm, které způsobují COVID-19. Společnost Pfizer spolupracuje s dalšími partnery, kteří v urychleném procesu tyto látky testují. Výsledky těchto testů očekáváme do konce března. Po dokončení testů a v závislosti na jejich výsledcích by se vývoj mohl posunout k provedení nutných toxikologických studií. Pokud budou úspěšné, společnost Pfizer doufá, že by se látka mohla dostat do klinického použití do konce roku 2020.

Dále společnost Pfizer v okamžité reakci na tíživou situaci poskytla prostřednictvím své nadace granty ve výši 500 000 amerických dolarů pro čínské oblasti zasažené nákazou, kde takto podporuje zajištění potřebné pomoci i dodávky materiálu zdravotníkům v první linii. Tyto finance pokrývají naléhavou žádost o pomoc od organizace Direct Relief a projektu HOPE, které pracují s partnery přímo v postižených oblastech Číny.

 

PPR-2020.01.006