Skip directly to content

Výzkum a vývoj

Mezinárodní výzkumné a vývojové aktivity společnosti Pfizer (PGRD) naplňují poslání společnosti – přispívat ke zlepšení zdraví občanů a umožnit jim tak prožít zdravější, šťastnější a delší život. Proto se zaměřují na výzkum a vývoj nových léků.

Více než 12 000 vysoce kvalifikovaných výzkumných pracovníků z více než 20 zemí na celém světě tvoří největší organizaci pro výzkum a vývoj ve farmaceutickém průmyslu. Největší výzkumné laboratoře jsou Groton (Connecticut), Cambridge ( Massachusetts), La Jolla (Kalifornie), St. Louis (Missouri); South San Francisco (California) a Sandwich (Anglie). K nim se druží ještě řada satelitních výzkumných středisek po celém světě. Celkový rozpočet na výzkum a vývoj činí více než 8 miliard USD (největší ve farmaceutickém průmyslu). Spojenectví s více než 250 partnery ve vědeckých kruzích a průmyslu posiluje naši vedoucí pozici ve vědě a biotechnologii.

Výzkum nových léčiv společnosti Pfizer zahrnuje stovky výzkumných projektů v 10 hlavních terapeutických oblastech od běžné rýmy po rakovinu - což je více než u jakékoli jiné společnosti. Naše knihovna léčiv zahrnuje přes 3 miliony složek a ve fázi zpracování se nachází více než 110 potenciálních nových léčiv a na 80 nových léčebných možností pro léčiva, která jsou již na trhu. Oblasti zájmu kromě jiného jsou kardiovaskulární a nádorová onemocnění, diabetes, osteoporóza, infekční onemocnění, onemocnění zraku a centrálního nervového systému.

Naši výzkumní pracovníci musí otestovat miliony chemických látek, z nichž se vybere pouze několik skutečně účinných potenciálních léčiv, z nichž jenom jedno se může stát schváleným léčivým přípravkem. Od objevu po schválení může uplynout až 15 let a průměrné náklady na uvedení léčivého přípravku na trh jsou více než 800 milionů dolarů (navíc se neustále zvyšují). Využívání nejmodernějších prostředků od automatizovaného, vysoce dokonalého třídění (metoda, kterou zavedla společnost Pfizer) až po komplikované studie genomů umožňuje rychlou identifikaci slibných molekul a zabezpečení stálého toku nových léčiv. Například výzkum v La Jolla (Kalifornie, USA) využívá prvotřídní rentgenovou krystalografickou technologii k identifikaci trojrozměrných struktur důležitých biologických receptorů. Toto je důležitý krok směrem k rozvoji nových molekul s vysokou farmakologickou efektivitou.

Klinický výzkum společnosti Pfizer v České republice

Nedílnou součástí výzkumných aktivit jsou klinická hodnocení zkoumaných léčiv prováděná ve spolupráci s tisíci lékařů na celém světě.

Také vrcholná klinická pracoviště v České republice spolupracují s projektovými týmy výzkumných laboratoří společnosti Pfizer na více než 60 mezinárodních klinických hodnoceních všech fází: od prvního podání člověku, přes klinická hodnocení, kde se upřesňuje optimální dávka léčiva a sleduje se pohyb léčiva v organismu až po srovnání se současnou léčbou, která je pro dané onemocnění lékařům k dispozici. V dalších klinických hodnoceních se u nového léčiva sleduje ekonomický přínos léčby a přínos pro kvalitu života pacienta. Vždy se ale bedlivě sledují možné nežádoucí reakce.

Pod odborným dozorem Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a etických komisí zdravotnických zařízení je tak nové léčivo poskytnuto k léčbě pacientů za velmi přísně kontrolovaných podmínek.

Ročně souhlasí se svým zařazením do klinických hodnocení společnosti Pfizer více než 1 000 pacientů ve všech významných zdravotnických pracovištích.

Centra globálního výzkumu a vývoje