Skip directly to content

Příspěvky a dary

Společnost Pfizer je jednou z nejvýznamnějších farmaceutických společností zaměřených na výzkum a vývoj nových léčiv. V České republice působíme již od roku 1993. Jsme si vědomi důležitosti neziskového sektoru ve zdravotnictví, stejně jako důležitosti edukace, podpory a poskytování zdravotní péče ze strany zdravotníků a zdravotnických organizací. Proto jsme vytvořili darovací systém příspěvků, darů a grantů, který podléhá přísným transparentním pravidlům společnosti Pfizer, etickým kodexům a místní legislativě. Celosvětově podporujeme řadu humanitárních projektů a intenzivně spolupracujeme s mnoha nevládními a neziskovými organizacemi. Podílíme se rovněž na podpoře dalšího vzdělávání lékařů, zdravotního managementu a pacientů. Také v České republice přispíváme neziskovým organizacím či zdravotnickým organizacím na činnosti, které ve svém důsledku mohou zlepšit systém zdravotní péče o pacienty.

Pro usnadnění vzájemné komunikace jsme pro Vás připravili tuto zjednodušenou elektronickou podobu žádosti. Věříme, že Vám v maximální míře usnadní práci při přípravě nezbytných podkladů a dokumentů vyžadovaných společností Pfizer. Jedná se o nástroj na ulehčení získání požadovaných informací od žadatele o příspěvek za účelem zvážení poskytnutí příspěvku společností Pfizer, a to zejména z hlediska souladu s příslušnými právními předpisy a interními předpisy společnosti Pfizer.

Elektronicky odeslaná žádost musí být společnosti Pfizer doručena také v písemné podobě, podepsaná statutárním zástupcem a opatřená razítkem. K poštovní zásilce obsahující výtisk elektronicky podané žádosti, prosíme, přiložte také následující dokumenty:

 1. Jakýkoli dokument, který zpřesňuje popis činnosti, o jejíž podporu žádáte (program akce, technický list výrobku, katalogové číslo, fotodokumentaci apod)
 2. Položkovou kalkulaci (rozpočet) upřesňující, jak bude příspěvěk využit
 3. Kopii některého z těchto dokumentů:
  1. Zřizovací listina včetně Jmenovací listiny statutárního zástupce
  2. Výpis z Obchodního rejstříku
  3. Stanovy sdružení
  Kopie nemusí být ověřená. Kopie lze podat pouze při podání první žádosti ke společnosti Pfizer - při případné opakující se žádosti není nutné kopie zřizovacích dokumentů znovu přikládat, pokud se tyto dokumenty nijak nezměnily.

 

Upozornění:

 • Vyplnění a zaslání této žádosti nezakládá nárok žadatele na získání požadovaného příspěvku.
 • Po odeslání elektronické žádosti se žádost automaticky eviduje v našem systému. O výsledku rozhodovacího procesu vás budeme informovat.
 • Pod tuto proceduru nespadají příspěvky za účelem sponzoringu
 • Nelze poskytovat finanční ani hmotné dary fyzické osobě. Nelze poskytovat dary v hotovosti.
 • Společnost Pfizer si vyhrazuje právo kdykoli po dobu 5 let od poskytnutí daru požadovat na obdarovaném, aby předložil zprávu a důkazy o použití Daru (faktury, program, zprávu apod.)