Skip directly to content

Příspěvky a dary

Společnost Pfizer je jednou z nejvýznamnějších farmaceutických společností zaměřených na výzkum a vývoj nových léčiv. V České republice působíme již od roku 1993. Jsme si vědomi důležitosti neziskového sektoru ve zdravotnictví, stejně jako důležitosti edukace, podpory a poskytování zdravotní péče ze strany zdravotníků a zdravotnických organizací. Proto jsme vytvořili darovací systém příspěvků, darů a grantů, který podléhá přísným transparentním pravidlům společnosti Pfizer, etickým kodexům a místní legislativě. Celosvětově podporujeme řadu humanitárních projektů a intenzivně spolupracujeme s mnoha nevládními a neziskovými organizacemi. Podílíme se rovněž na podpoře dalšího vzdělávání lékařů, zdravotního managementu a pacientů. Také v České republice přispíváme neziskovým organizacím či zdravotnickým organizacím na činnosti, které ve svém důsledku mohou zlepšit systém zdravotní péče o pacienty.

Pro usnadnění vzájemné komunikace jsme pro Vás připravili elektronickou podobu žádosti.

Na následujícím odkazu naleznete detailní instrukce k podání žádosti a samotný formulář žádosti.

 

Žádost o příspěvek