Skip directly to content

Pomáháme

Společenská odpovědnost (corporate social responsibility) je neoddělitelnou součástí naší firemní kultury. Je velmi důležité přispívat k rozvoji neziskových organizací ve zdravotnictví, vyšší informovanosti veřejnosti a podpoře charity. Pomáhá společnost Pfizer, stejně jako pomáhají jednotliví zaměstnanci naší společnosti.

Obecně se zaměřujeme na čtyři následující oblasti pomoci:

 1. Edukativní a charitativní dary
  V případě, že si chce organizace zažádat o příspěvek, je třeba prostudovat následující informace:
  ZDE
 2. Dobrovolnická činnost
  V roce 2014 jsme zahájili dobrovolnický projekt „Jsem dobrovolník“. V rámci tohoto projektu pomáháme dobrovolnickou prací našich zaměstnanců v neziskových organizacích, které pomáhají seniorům či dětem nebo zlepšují život zvířat nebo životní prostředí.
 3. Charita
  Každý rok organizujeme charitativní akce. Např. pravidelně konáme vánoční charitativní sbírku mezi zaměstnanci, podporujeme seniorní organizace apod.
 4. Jiné společensky odpovědné projekty
  Organizujeme „Víkend první pomoci“ v AquaPalace Praha-Čestlice, kdy ve spolupráci s Českým červeným křížem učíme návštěvníky poskytovat první pomoc, oživovat, zachraňovat tonoucího apod. Jedná se srpnovou akci plnou zábavy pro děti i dospělé.

Společnost Pfizer se zavázala k transparentní příspěvkové politice pacientským organizacím. Příspěvky pacientským organizacím zveřejňujeme v souladu s Kodexem EFPIA a AIFP o spolupráci s pacientskými organizacemi (z roku 2006). Příspěvky jsou zveřejněny ZDE.