Skip directly to content

AIFP transparentní spolupráce

Krátce o projektu Transparentní spolupráce

Iniciativa Transparentní spolupráce spočívá ve zveřejnění přímých a nepřímých plnění zdravotnickým pracovníkům a zdravotnickým organizacím za daný kalendářní rok na stránkách www.transparentnispoluprace.cz. Tato iniciativa vznikla na základě kodexu Disclosure Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA). Kodex Disclosure byl 1. ledna 2014 přijat ve všech zemích EU, včetně České republiky a je závazný pro všechny členské společnosti EFPIA. K iniciativě Transparentní spolupráce se v České republice připojilo 35 společností, především z oblasti inovativního farmaceutického průmyslu.

Kategorie zveřejnění

Zveřejněné údaje o převodech hodnot jsou dostupné v následujících kategoriích:

Pro zdravotnické pracovníky:

  • Příspěvky na náklady akcí;
  • Odměny za služby a konzultace.

Pro zdravotnické organizace:

  • Dary a granty zdrav. zařízením;
  • Smlouvy o sponzorování uzavřené se zdrav. zařízeními / třetími stranami pověřenými zdrav. zařízeními pořádáním akce.

Z povinnosti zveřejnění jsou vyňaty informace o plněních týkající se výhradně volně prodejných léčivých přípravků, platby související s běžnými nákupy a prodeji léčiv (kupní ceny, slevy, rabaty atd.), a dále edukační a vzdělávací materiály, vzorky a pohoštění, pro která platí jiná, zvláštní pravidla a omezení daná Etickým kodexem AIFP. Více informací naleznete na stránkách AIFP: http://www.aifp.cz/cs/etickejednani/transparentni-spoluprace/ a v Brožuře Transparentní spolupráce.[1]

Metodologie

Způsob sběru dat, který je založený na AIFP metodologii zveřejňovaní, je blíže popsán v Metodologických poznámkách, které naleznete ZDE.

Certifikace

Certifikaci společnosti Pfizer podepsanou Angelou Hwang, group president Pfizer Biopharmaceuticals Group, naleznete ZDE.

Zveřejňování informací a osobních údajů zdravotnických odborníků představuje zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. A proto bylo nutné, aby naše společnost v roce 2019 žádala od každého zdravotnického pracovníka souhlas se zveřejněním osobních údajů za účelem jejich zveřejnění ve smyslu projektu Transparentní spolupráce. Souhlas je možné odvolat, případně ho před započetím spolupráce vůbec neposkytnout. V případě neposkytnutí nebo odvolání souhlasu budou informace o poskytnutých plněních sice i nadále zveřejněny, avšak již ne individuálně s uvedením identifikačních údajů daného zdravotnického odborníka, ale souhrnně, tedy v anonymizované podobě a společně s jinými platbami stejného druhu.[1]


[1] Zdroj: Brožura Transprarentní spolupráce, brožura je k dispozici na https://www.aifp.cz/cs/brozury/

 

WEB-2020.01.002