KontaktInvestorsHealthcare ProfessionalsKontakt
HomeO NásAIFP transparentní spolupráceAIFP transparentní spolupráce

Krátce o projektu Transparentní spolupráce

Iniciativa Transparentní spolupráce spočívá ve zveřejnění přímých a nepřímých plnění zdravotnickým pracovníkům a zdravotnickým organizacím za daný kalendářní rok na stránkách www.transparentnispoluprace.cz. Tato iniciativa vznikla na základě kodexu Disclosure Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA). Kodex Disclosure byl 1. ledna 2014 přijat ve všech zemích EU včetně České republiky a je závazný pro všechny členské společnosti EFPIA. K iniciativě Transparentní spolupráce se v České republice připojilo 35 společností, především z oblasti inovativního farmaceutického průmyslu.

Kategorie zveřejnění

Zveřejněné údaje o převodech hodnot jsou dostupné v následujících kategoriích:

Pro zdravotnické pracovníky

  • Příspěvky na náklady akcí

  • Odměny za služby a konzultace


Pro zdravotnické organizace:

  • Dary a granty zdravotnickým zařízením

  • Smlouvy o sponzorování uzavřené se zdravotnickými zařízeními / třetími stranami pověřenými zdravotnickými zařízeními pořádáním akce


Z povinnosti zveřejnění jsou vyňaty informace o plněních týkajících se výhradně volně prodejných léčivých přípravků, platby související s běžnými nákupy a prodeji léčiv (kupní ceny, slevy, rabaty atd.) a dále edukační a vzdělávací materiály, vzorky a pohoštění, pro která platí jiná, zvláštní pravidla a omezení daná etickým kodexem AIFP. Více informací naleznete na stránkách AIFP http://www.aifp.cz/cs/etickejednani/transparentni-spoluprace/ a v brožuře Transparentní spolupráce.1

Metodologie

Způsob sběru dat, který je založený na AIFP metodologii zveřejňování, je blíže popsán v metodologických poznámkách, které naleznete ZDE. V případě otázek k metodologii a/nebo k samotným zveřejněným údajům je vám společnost Pfizer k dispozici na adrese AIFPReportingCZ@pfizer.com (tento e-mail prosím nepoužívejte k hlášení nežádoucích účinků, v případě, že chcete nahlásit nežádoucí účinek použijte prosím CZE.AEReporting@pfizer.com).

Zveřejňování informací a osobních údajů zdravotnických odborníků představuje zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. A proto bylo nutné, aby naše společnost v roce 2019 žádala od každého zdravotnického pracovníka souhlas se zveřejněním osobních údajů za účelem jejich zveřejnění ve smyslu projektu Transparentní spolupráce. Souhlas je možné odvolat, případně ho před započetím spolupráce vůbec neposkytnout. V případě neposkytnutí nebo odvolání souhlasu budou informace o poskytnutých plněních sice i nadále zveřejněny, avšak již ne individuálně s uvedením identifikačních údajů daného zdravotnického odborníka, ale souhrnně, tedy v anonymizované podobě a společně s jinými platbami stejného druhu.1 V případě, že si přejete své vyjádření ohledně souhlasu či nesouhlasu se zveřejněním změnit, můžete tak rovněž učinit prostřednictvím kontaktní adresy AIFPReportingCZ@pfizer.com, s uvedením svého celého jména, adresy pracoviště a čísla ČLK (z důvodů správné identifikace).

1Zdroj: Brožura Transprarentní spolupráce, brožura je k dispozici na https://www.aifp.cz/cs/brozury/
​​​​​​​


PP-CPF-CZE-0061
Investors Healthcare ProfessionalsOchrana soukromíPodmínky používáníSoubory cookies Sitemap  
© 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.

Hlášení nežádoucích příhod
Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.
Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu spojenou s podáním vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, můžete použít webový portál na https://www.pfizersafetyreporting.com
Dále lze nahlásit nežádoucí příhodu jakéhokoli produktu společnosti Pfizer na emailovou adresu: CZE.AEReporting@pfizer.com , nebo zavolat na 00420 283 004 111.
Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.
Informace o produktech poskytované na těchto stránkách jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky.
Produkty zde diskutované mohou mít v různých zemích různé označení.