Skip directly to content

Test

Kdy mohu mít podezření, že se jedná o depresi?

A. Kladná odpověď alespoň na dvě ze tří následujících otázek:

  1. Jste nadměrně a neobvykle smutný po většinu dne a téměř každý den po dobu dvou posledních týdnů?
  2. Ztratil jste zájem a radost z věcí, které Vás obvykle těšily?
  3. Cítíte se jako bez energie a nadměrně unavený?

B. Kladná odpověď aspoň na jednu až dvě z následujících sedmi otázek, aby celkový počet byl čtyři kladné odpovědi na uvedených 10 otázek:

  1. Ztratil jste svou obvyklou sebedůvěru nebo se cítíte méněcenný vůči jiným lidem?
  2. Děláte si nadměrné výčitky z maličkostí nebo máte pocit těžké viny?
  3. Vnucují se Vám myšlenky na smrt nebo sebevraždu?
  4. Ztratil jste schopnost soustředění a rychlého rozhodování?
  5. Máte zpomalené pohyby a reakce nebo jste nadměrně a nepřiměřeně neklidný?
  6. Trpíte nespavostí?
  7. Trpíte nechutenstvím s váhovým úbytkem?

Hodnocení: Pokud zodpovíte kladně alespoň čtyři z celkových deseti otázek a jsou li z toho současně dvě z prvních tří odpovědí kladné, je zde určité podezření na depresivní poruchu. Vyhledejte proto psychiatra, který jediný může toto podezření potvrdit či vyvrátit.