KontaktInvestorsHealthcare ProfessionalsKontakt
HomeNovinkyRoman Jelínek (Pfizer): Inovativní Start-upy, Které Přinášejí Pacientům ...Roman Jelínek (Pfizer): Inovativní Start-upy, Které Přinášejí Pacientům Konkrétní Užitek Mohou Získat Naši Podporu

Virtuální rehabilitace, monitoring a zjednodušení léčby kardiologických pacientů nebo terapie a monitoring pacientů s diabetem. To jsou jen některé příklady start-upových projektů, které se v Česku uchází o podporu farmaceutického koncernu Pfizer.
​​​​​​​

Roman Jelínek, ambasador projektu Pfizer Healthcare Lab. Zdroj: Petr Kozlík

Společnost Pfizer patří mezi farmaceutickými společnostmi v oblasti inovací ke špičce. I proto nyní start-upům v Česku zaměřujícím se na technologie v oblasti zdravotnictví nabídla příležitost představit své nápady v rámci platformy Pfizer Healthcare Lab.

 „Pandemie naplno ukázala, jak významnou roli hrají inovace a digitální technologie v oblasti zdravotní péče a farmacie. Naším primárním cílem je pomáhat pacientům, usnadnit léčbu každému z nich. Vždy rádi podpoříme projekt, který je v souladu s naší filozofií a přinese pacientům konkrétní užitek,“ říká v exkluzivním rozhovoru Ing. Roman Jelínek, ambasador projektu ze společnosti Pfizer Česká republika.

Z necelé padesátky přihlášených projektů vybírá společnost Pfizer tři až pět finalistů. „Ti budou mít šanci získat individuální podporu a spolupráci podle svých potřeb. Může se jednat například o přístup k síti odborníků společnosti Pfizer či mentoring,“ dodává.​​​​​


Myslíte si, že období pandemie působí do jisté míry jako urychlovač inovací ve zdravotnictví? Jaký vliv mohou mít nové technologie na zdravotnictví do budoucna?


Určitě ano – pandemie dokázala, že spoustu věcí lze řešit on-line. Ostatně děláme to i my ve společnosti Pfizer – připravujeme například on-line konference, které si lékaři chválí, šetří jejich čas a ukázaly se jako velmi efektivní způsob komunikace. Telemedicínu vnímám jako jeden z trendů blízké budoucnosti. Díky virtuálnímu monitorování například nebudou muset pacienti cestovat na dlouhé vzdálenosti. Velkým tématem pak je i digitalizace dat, nejen ve zdravotnictví.


V Česku se nedávno uskutečnily – z hlediska inovací a vývoje technologií – dvě významné události Startup World Cup Summit a Týden inovací. Myslíte, že i (nejen) díky nim vzniká v Česku „inovativní a start-upové podhoubí“?


Podobné akce jsou rozhodně přínosné a jsou i velkou příležitostí pro začínající firmy. Mimochodem i Pfizer se v už roce 2019 účastnil Týdne inovací. Tehdy jsme uspořádali jednu z hlavních doprovodných akcí – konferenci Inovace ve zdravotnictví. A musím říci, že už tehdy byla velmi inspirativním setkáním s největšími průkopníky odvětví budoucnosti, jako je umělá inteligence a virtuální realita, nanotechnologie, telemedicína či digitalizace. Na konferenci hovořili přední čeští i světoví odborníci z těchto oborů a zúčastnilo se jí na dvě stě osob z řad odborné veřejnosti, zástupců státní správy, politiků a pacientů. 

Aktuálně máme velmi čerstvou zkušenost se spoluprací se start-upy v rámci našeho projektu Pfizer Healthcare Lab. Tato platforma byla v Česku spuštěna letos poprvé a musím říct, že nás velmi překvapil zájem. Hledáme začínající společnosti, které mají nápady, jak přispět ke zlepšení péče o pacienty, k časnějšímu zjištění onemocnění, k lepší diagnostice nebo dodržování léčby.

​​​​​

Pomáhat pacientům


Kolik start-upů se vám tedy přihlásilo?


Kromě českých projektů se přihlásily i start-upy z dalších sedmi zemí ze střední a východní Evropy.  

Celkem se přihlásilo 48 start-upů, z toho 16 projektů z České republiky. Mezi dalšími zastoupenými zeměmi jsou Slovensko, Chorvatsko, Polsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko a Maďarsko. Jsem opravdu rád, že je tolik projektů, které mají konkrétní nápady, jak usnadnit život pacientům.


Co od tohoto u nás pionýrského projektu očekáváte a čeho chcete dosáhnout?


Naším primárním cílem je pomáhat pacientům. Usnadnit léčbu každému z nich a zajistit personalizovanou péči. Velkým tématem je pro nás adherence (míra spolupráce pacienta při léčbě, pozn. red.). Od spolupráce se start-upy tedy očekáváme rozvoj zajímavých projektů, které jsou v souladu s naší filozofií a které přinesou pacientům konkrétní užitek.


Na jaké oblasti se prezentované projekty soustředí? 


V portfoliu nápadů přihlášených start-upů se objevuje široká škála témat. Jsou to například systémy digitalizace péče o pacienta, ať už jde o automatizované dávkování léků nebo komunikace s lékařem na dálku. Další projekty se zaměřují na oblasti virtuální rehabilitace, monitoring a zjednodušení léčby kardiologických pacientů nebo terapie a monitoring pacientů s diabetem. Zajímavý je také třeba projekt asistenta mobility pro nevidomé či komplexní digitální péče o seniory. Mezi přihlášenými nápady je například i projekt, který přímo nesouvisí s péčí o pacienta – systém na evidenci a systematizaci recenzí lékařské literatury. 


Co se nyní s přihlášenými projekty bude dít?


Z přihlášených start-upů jsme spolu se společností Leadspicker, což je mj. také úspěšný český start-up (vyvinul algoritmus založený na strojovém učení, pomocí kterého vyhledává a odhaluje zajímavé a začínající lokální startupy. pozn. red.), vybrali deset projektů. Tyto firmy nám představily své nápady prostřednictvím on-line prezentace. Z nich nominujeme tři až pět finalistů, kteří se 18. listopadu 2021 zúčastní slavnostního virtuálního večera.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Podpora rozvíjení úspěchu

​​​​​​​

A motivace pro vybrané start-upy?


Finalisté mohou získat od společnosti Pfizer podporu například v podobě přístupu k síti odborníků společnosti, mentoring, marketing a komunikaci či propojení se správnými partnery, které jsou pro start-upy klíčové. Vybrané zajímavé projekty mají šanci získat individuální podporu a spolupráci podle svých potřeb prostřednictvím našich podpůrných hubů. 


Kdo již úspěšně „uvázl“ ve vaší síti na podporu spolupráce se start-upy v praxi?


Společnost Pfizer má síť hubů v 15 zemích po celém světě právě za účelem podpory start-upů. Nejbližší je v Berlíně, další pak například v Londýně, Stockholmu či Sydney. Tato centra vyvíjejí ve spolupráci s místními start-upy inovativní řešení vedoucí k lepší péči o pacienty. Mezi úspěšná řešení, která z hubů vzešla, patří třeba senzory, jež detekují srdeční arytmii, nebo dotazníky s podporou umělé inteligence, jež pomáhají diagnostikovat vzácná onemocnění.  


Koho tedy mj. podporuje berlínský hub, k němuž máme v Česku asi nejblíže?


Berlínský hub, který funguje už od roku 2014, například navázal spolupráci a podporuje dánský start-up Cortrium. Ten vyrábí přenosné senzory, které měří životní funkce, jako je srdeční činnost, dechová frekvence a teplota. Senzory mohou tyto informace přenášet do mobilních zařízení prostřednictvím Bluetooth a zároveň je dlouhodobě ukládají v cloudovém účtu pacienta. V případě jakýchkoli nepravidelností nebo odchylek od cílových hodnot mohou lékaři a pacienti rychle přijmout protiopatření, aby včas odhalili závažné stavy a předešli komplikacím. Zařízení jsou vhodná také pro analýzu spánku, měření úrovně aktivity při cvičení a pro přenos informací o poloze těla pacienta. Technologie může vést lékaře i pacienty k včasnému odhalení rizikového faktoru fibrilace síní a pomoci jim včas ji léčit.

Cortrium je pěkný příklad efektivního propojení společnosti Pfizer a malého technologického inovátora, které přináší konkrétní pozitivní dopad na život pacientů. A to je cesta, kterou Pfizer Healthcare Lab jde. 


Článek, jehož autorem je Libor Akrman, původně vyšel na serveru Peak.cz

PP-CPF-CZE-0090
PP-CPF-CZE-0090
Investors

Healthcare

Professionals

Ochrana soukromíPodmínky používáníSoubory cookies Sitemap

© 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.

Hlášení nežádoucích příhod
Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.
Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu spojenou s podáním vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, můžete použít webový portál na https://www.pfizersafetyreporting.com

Dále lze nahlásit nežádoucí příhodu jakéhokoli produktu společnosti Pfizer na emailovou adresu: [email protected] nebo zavolat na 00420 283 004 111. Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Informace o produktech poskytované na těchto stránkách jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky. Produkty zde diskutované mohou mít v různých zemích různé označení.

 

PP-CPF-CZE-0048