Kontakt

Investors

Healthcare Professionals

Kontakt

HomeNovinkyPodpořili jsme talentované studentyPodpořili jsme talentované studenty

Ceny společnosti Pfizer pro nadané studenty byly rozdány

Na základě memoranda o vzájemné spolupráci s chemicko-technologickou fakultou Univerzity Pardubice podporujeme studenty, jejichž diplomové práce jsou přínosem pro oblasti biotechnologií a farmakochemie. Ocenění jsme letos udělili již po čtvrté a celkově jsme všechny studenty podpořili částkou 120 000 korun.

Cenu společnosti Pfizer letos převzali tři studenti z rukou děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petra Kalendy, CSc.

Farmaceutická společnost Pfizer klade na podporu vzdělání obrovský důraz, proto také spolupracuje s více než 250 univerzitními a vědeckými partnery po celém světě. „Spojení s akademickou sférou je pro nás důležité. Proto jsme si před pěti lety v České republice pro spolupráci vybrali Univerzitu Pardubice, jejíž Fakulta chemicko-technologická má v odborných kruzích vysoké renomé. Těší nás, že můžeme odměnit talentované studenty, kteří jsou pro svůj obor zapálení a mají potenciál věnovat se vědě či výzkumu. Kromě podpory vzdělávání se začínáme věnovat spolupráci s nadějnými startupy, které mohou do zdravotnictví vnést inovace, které pozitivně ovlivní životy pacientů,“ říká generální ředitel společnosti Pfizer v České republice Pavel Sedláček.

Návrhy na ocenění prací podaly příslušné komise pro státní závěrečné zkoušky, ve kterých kromě akademických pracovníků zasedali také odborníci z praxe. Významným kritériem hodnocení byla kromě úrovně práce, obhajoby a oponentských posudků také aktuálnost studované problematiky
a možnost využití získaných výsledků v praxi.

Ceny společnosti Pfizer, spol. s r.o., za nejlepší diplomovou práci obhájenou v roce 2019 v oblasti farmakochemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice získali:

Petra Behančínová za diplomovou práci „Vývoj chitosanových nanomateriálů s ligandem pro regenerativní medicínu“ ve studijním programu Speciální chemicko-biologické obory, studijním oboru Bioanalytik.
Lukáš Marek za diplomovou práci Syntéza inhibitorů kináz s 3-[amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onovým skeletem ve studijním programu Chemie, studijním oboru Organická chemie.
Jan Jirmásek za diplomovou práci Matricové tablety na bázi alginátu sodného s prodlouženým uvolňováním tramadol hydrochloridu ve studijním programu Chemie, studijním oboru Analytická chemie.
​​​​​​​

Investors

Healthcare

Professionals

Ochrana soukromíPodmínky používáníSoubory cookies Sitemap

© 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.

Hlášení nežádoucích příhod
Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.
Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu spojenou s podáním vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, můžete použít webový portál na https://www.pfizersafetyreporting.com

Dále lze nahlásit nežádoucí příhodu jakéhokoli produktu společnosti Pfizer na emailovou adresu: [email protected] nebo zavolat na 00420 283 004 111. Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Informace o produktech poskytované na těchto stránkách jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky. Produkty zde diskutované mohou mít v různých zemích různé označení.

 

PP-CPF-CZE-0048