• Novinky

  • Kontakt

Podpořili jsme talentované studenty

Ceny společnosti Pfizer pro nadané studenty byly rozdány


Na základě memoranda o vzájemné spolupráci s chemicko-technologickou fakultou Univerzity Pardubice podporujeme studenty, jejichž diplomové práce jsou přínosem pro oblasti biotechnologií a farmakochemie. Ocenění jsme letos udělili již po čtvrté a celkově jsme všechny studenty podpořili částkou 120 000 korun.

Cenu společnosti Pfizer letos převzali tři studenti z rukou děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petra Kalendy, CSc.

Farmaceutická společnost Pfizer klade na podporu vzdělání obrovský důraz, proto také spolupracuje s více než 250 univerzitními a vědeckými partnery po celém světě. „Spojení s akademickou sférou je pro nás důležité. Proto jsme si před pěti lety v České republice pro spolupráci vybrali Univerzitu Pardubice, jejíž Fakulta chemicko-technologická má v odborných kruzích vysoké renomé. Těší nás, že můžeme odměnit talentované studenty, kteří jsou pro svůj obor zapálení a mají potenciál věnovat se vědě či výzkumu. Kromě podpory vzdělávání se začínáme věnovat spolupráci s nadějnými startupy, které mohou do zdravotnictví vnést inovace, které pozitivně ovlivní životy pacientů,“ říká generální ředitel společnosti Pfizer v České republice Pavel Sedláček.

Návrhy na ocenění prací podaly příslušné komise pro státní závěrečné zkoušky, ve kterých kromě akademických pracovníků zasedali také odborníci z praxe. Významným kritériem hodnocení byla kromě úrovně práce, obhajoby a oponentských posudků také aktuálnost studované problematiky
a možnost využití získaných výsledků v praxi.

Ceny společnosti Pfizer, spol. s r.o., za nejlepší diplomovou práci obhájenou v roce 2019 v oblasti farmakochemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice získali:

Petra Behančínová za diplomovou práci „Vývoj chitosanových nanomateriálů s ligandem pro regenerativní medicínu“ ve studijním programu Speciální chemicko-biologické obory, studijním oboru Bioanalytik.
Lukáš Marek za diplomovou práci Syntéza inhibitorů kináz s 3-[amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onovým skeletem ve studijním programu Chemie, studijním oboru Organická chemie.
Jan Jirmásek za diplomovou práci Matricové tablety na bázi alginátu sodného s prodlouženým uvolňováním tramadol hydrochloridu ve studijním programu Chemie, studijním oboru Analytická chemie.

O NÁS O společnosti Úvodní slovo Generálního ředitele Pomáháme Dary a granty Transparentní spolupráce INOVACE A VÝZKUM Vakcíny Onkologie Kardiolovaskulární onemocnění Vzácná onemocnění Chronická zánětlivá onemocnění Infekční onemocnění Závislost na tabáku Genová terapie Klinické testy Výzkum a vývoj PRODUKTY VPOIS Odborný informační servis Hlášení nežádoucích účinků KARIÉRA/CAREER Jsme Pfizer Benefity Přidej se k nám We are Pfizer Benefits Join us