• Novinky

  • Kontakt

Pfizer zvyšuje své závazky v oblasti pneumokokového očkování v nejchudších zemích světa

Společnost Pfizer se již v roce 2010 zavázala k dodávkám pneumokokové vakcíny za dotované ceny do zemí třetího světa. Učinila tak spolu se vznikem Gavi-Pneumococcal AMC (Advance Market Commitment), což je veřejno-soukromý finanční mechanismus celosvětové organizace Gavi, Vakcinační aliance, spočívající ve vytváření udržitelného trhu a zajištění dostupné ceny a dodávek vakcín do nejchudších zemí světa, které mají HDP per capita nižší než 1,57 dolaru. V současnosti Gavi-Pneumococcal AMC pokrývá 73 zemí, které reprezentují 60% světové porodnosti. K dnešnímu dni bylo očkováno proti pneumokokovým infekcím přibližně 35 miliónů dětí.

Již v roce 2013 snížila společnost Pfizer dobrovolně cenu dávky vakcíny pro AMC ze 3,50 dolarů na 3,30 dolarů a zavázala se dodávat AMC vakcínu Prevenar 13 za tuto cenu až do roku 2025. Navíc se společnost Pfizer zavázala, že bude za tuto nízkou cenu 3,30 dolarů dodávat vakcínu také zemím, jejichž HDP per capita vzrostlo natolik, že byly vyřazeny z programu AMC. I těmto zemím však bude Pfizer dodávat vakcínu do roku 2025.

Je proto úžasné, že společnost Pfizer oznámila v lednu 2013 ještě další snížení ceny dávky své pneumokokové vakcíny! Zavázali jsme se snížit cenu vakcíny pro AMC na 3,10 dolarů z původních 3,30 dolarů a pokračovat v dodávkách za tuto sníženou cenu až do roku 2025! Přitom výroba vakcín je jednou z nejsložitějších a nejnákladnějších výrobních postupů ve farmaceutickém prostředí. Např. vyrobit jednu dávku vakcíny Prevenar 13, která chrání proti třinácti sérotypům baktérie Streprococcus pneumonia, vyžaduje práci více než 1700 zaměstnanců, 400 surových materiálů, 581 výrobních kroků a 678 testů kvality. Celkem tento proces trvá 2,5 roku!

Cílem společnosti Pfizer je chrátit ohrožené děti na celém světě prostřednictvím dlouhodobého imunizačního programu, včetně adekvátní a spolehlivé dodávky vakcín do zemí, kde jsou systémy zdravotní péče stále ve vývoji. Účinná prevence nemocí však vyžaduje spolupráci a partnerství na mnoha frontách. Očkování je skvělým příkladem účinné prevence a zároveň je jedním z nejvíce nákladově efektivních investic ve zdravotnictví. Samotná cena vakcín však není jedinou překážkou dostupnosti prevence. Je nutné pokračovat v důležitých rozhovorech o udržitelnosti zdravotnictví a lékařského prostředí v nejchudších zemích světa tak, aby každé dítě mělo šanci být očkováno.

Dobrou zprávou jistě je, že Vakcínová alliance Gavi má v plánu proočkovat do roku 2020 dalších 300 miliónů nejchudších dětí světa, ochránit je tak před ohrožujícími chorobami a potencionálně tak pomoci zabrániti více než pěti milionům předčasných úmrtí.

O NÁS O společnosti Úvodní slovo Generálního ředitele Pomáháme Dary a granty Transparentní spolupráce INOVACE A VÝZKUM Vakcíny Onkologie Kardiolovaskulární onemocnění Vzácná onemocnění Chronická zánětlivá onemocnění Infekční onemocnění Závislost na tabáku Genová terapie Klinické testy Výzkum a vývoj PRODUKTY VPOIS Odborný informační servis Hlášení nežádoucích účinků KARIÉRA/CAREER Jsme Pfizer Benefity Přidej se k nám We are Pfizer Benefits Join us