• Novinky

  • Kontakt

Pfizer koupil vakcíny Nimenrix a Mencevax od společnosti GlaxoSmithKline

NEW YORK, N.Y., 1. října – Společnost Pfizer Inc. dnes oznámila, že dokončila akvizici 4valentních meningokokových ACWY vakcín Nimenrix a Mencevax od společnosti GlaxoSmithKline.

„Rozšíření naší nabídky o vakcíny Nimenrix a Mencevax nám pomůže naplňovat naši vizi, kterou je chránit lidské životy pomocí moderních vakcín a celosvětově bojovat se závažnými onemocněními,“ řekla Susan Silbermann, prezidentka a generální ředitelka divize Pfizer Vaccines. „Díky těmto očkovacím látkám rozšíříme naši nabídku o vysoce kvalitní doplňkové vakcíny, což nám otevře dveře k širší populaci na celém světě.“

O přípravcích Nimenrix a Mencevax:

Přípravek Nimenrix (konjugovaná ACWY-TT vakcína) je konjugovaná vakcína proti meningokokovému onemocnění způsobenému séroskupinami A, C, W-135 a Y (s tetanovým toxoidem) podávaná v jedné dávce k ochraně proti bakterii Neisseria meningitidis, která je původcem ne příliš častého, avšak vysoce nakažlivého onemocnění s možnými následky omezené pohyblivosti a smrti. Je indikována pro všechny věkové skupiny starší jednoho roku. Přípravek Nimenrix byl uveden na trh před třemi lety a v současnosti je registrován a schválen k použití v 63 zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP 30), Kanadě, Austrálii a rozvojových zemích; registrační řízení probíhá v dalších 17 zemích v Africe, Asii, východní Evropě a na Středním východě.

Navrhované znění uvedené v této zprávě musí být v souladu se všemi místními právními a regulačními povinnostmi včetně informování zaměstnaneckých organizací, rad zaměstnanců, odborových svazů a zástupců zaměstnanců.

Přípravek Mencevax (polysacharidová vakcína) je nekonjugovaná polysacharidová vakcína proti meningokokovému onemocnění způsobenému séroskupinami A, C, Y a W-135, která se podává v jedné dávce a používá se ke kontrole epidemií meningokokové infekce a k očkování cestovatelů do zemí, v nichž je znám endemický nebo vysoce epidemický výskyt tohoto onemocnění. Přípravek Mencevax je indikován pro všechny věkové skupiny starších 2 let a v současné době je registrován a schválen k použití v 78 zemích v Africe, Asii, Austrálii, Evropě, Latinské Americe a na Středním východě a Novém Zélandu.

O společnosti Pfizer Inc.

Společnost Pfizer využívá vědecké poznatky a své globální zdroje k tomu, aby lidem přinášela léčbu, která prodlouží a významně zlepší kvalitu jejich života. Naší snahou je vytvořit standardy kvality, bezpečnosti a hodnot s ohledem na výzkum, vývoj a výrobu našich zdravotnických produktů. Naše globální portfolio zahrnuje léčivé přípravky, vakcíny a rovněž mnoho celosvětově známých zdravotnických produktů pro spotřebitele. Zaměstnanci společnosti Pfizer každý den pracují v rozvinutých i rozvíjejících se zemích s cílem zlepšit zdraví, prevenci a léčbu nejobávanějších onemocnění naší doby. V souladu s naší odpovědností, jako jedné z předních světových inovativních biofarmaceutických společností, spolupracujeme s poskytovateli zdravotní péče, státními orgány a místními komunitami na podpoře a rozšíření přístupu ke spolehlivé a cenově dostupné zdravotnické péči po celém světě. Po více než 150 let pracuje společnost Pfizer na zlepšování kvality života všech, kteří se na nás spoléhají. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.pfizer.com.

PROHLÁŠENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

Společnost Pfizer nemá žádnou povinnost aktualizovat výhledová prohlášení, která jsou obsažena v této zprávě, v důsledku nových informací nebo budoucích událostí či vývoje.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledové informace, jež se vztahují k akvizici 4valentní meningokokových ACWY vakcín Nimenrix a Mencevax společnosti GlaxoSmithKline společností Pfizer, včetně možných přínosů, které z této akvizice plynou, a zahrnují podstatná rizika a nejistoty, jež by mohly způsobit zásadní rozdíly mezi aktuálními výsledky a výsledky vyjádřenými nebo odvozenými z těchto prohlášení. Rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné schopnost realizovat očekávané přínosy této akvizice; jiné obchodní efekty včetně vlivů událostí v oboru, na trhu, ekonomických, politických nebo regulatorních podmínek; budoucí směnné kurzy nebo úrokové sazby; nejistoty související s výzkumem a vývojem; zda a kdy příslušné regulační orgány, u nichž je podána žádost o registraci přípravků, takové žádosti vyhoví, což bude záviset na vyhodnocení poměru přínosů a rizik takovým regulačním orgánem na základě předložených souhrnných informací o účinnosti a bezpečnosti přípravku; rozhodnutí regulačních orgánů týkající se označení na obalu a dalších záležitostí, které by mohly ovlivnit dostupnost nebo komerční potenciál vakcín; a rozvoj konkurence.

Kontaktní osoba pro sdělovací prostředky:

Joan Campion

+1.212.733.2798 (pevná linka)

+1.201.761.9384 (mobilní telefon)

Joan.Campion@pfizer.com

Kontakt pro investory:

Ryan Crowe

+1.212.733.8160 (pevná linka)

+1.215.260.0914 (mobilní telefon)

Ryan.Crowe@pfizer.com

O NÁS O společnosti Úvodní slovo Generálního ředitele Pomáháme Dary a granty Transparentní spolupráce INOVACE A VÝZKUM Vakcíny Onkologie Kardiolovaskulární onemocnění Vzácná onemocnění Chronická zánětlivá onemocnění Infekční onemocnění Závislost na tabáku Genová terapie Klinické testy Výzkum a vývoj PRODUKTY VPOIS Odborný informační servis Hlášení nežádoucích účinků KARIÉRA/CAREER Jsme Pfizer Benefity Přidej se k nám We are Pfizer Benefits Join us