• Novinky

  • Kontakt

Pfizer dokončil akvizici společnosti Hospira

Pfizer Inc. dne 3.9.2015 oznámil, že dokončil akvizici společnosti Hospira, Inc. „Jsme rádi, že Hospira, která je předním světovým výrobcem injekčních přípravků a infúzních technologií a vedoucím výrobcem biosimilars na světě, je nyní součástí společnosti Pfizer. Rádi bychom u nás tímto přivítali všechny nové kolegy ze společnosti Hospira. S velikým nadšením připojujeme jejich talent a jsme hrdí, že můžeme sdílet závazek všech pracovníků skupiny Pfizer poskytovat péči pacientům po celém světě,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Pfizer Ian Read. „Věříme, že s touto transakcí vytvoříme pro naše akcionáře novou hodnotu tím, že v krátkodobém horizontu zvýšíme výnosy i očekávaný zisk na akcii, když posílíme obchodní činnost divize GEP (Global Established Pharma) a nastavíme její budoucí růst.“ .

Obchodní jednotka GEP společnosti Pfizer zaujímá v současné době přední postavení v široké a rostoucí oblasti sterilních injekčních přípravků, kdy nabízí stabilní portfolio generických i značkových produktů. Podle prognóz by měl celosvětový trh generických sterilních přípravků pro injekční aplikaci do roku 2020 vzrůst na 70 miliard US dolarů. Divize GEP navíc pokračuje v rozvoji nabídky biosimilars, když rozšířila škálu nabízených přípravků i produktů ve stadiu výzkumu a vývoje za využití těch nejlepších schopností, kterými společnost Pfizer disponuje ve vývoji a výrobě monoklonálních protilátek. Objem celosvětového trhu s biosimilars by se měl do roku 2020 zvýšit na zhruba 20 miliard US dolarů. Další oblastí, z níž budou mít díky lepší přesnosti a produktivitě klinické péče prospěch pacienti i zdravotnické systémy, je oblast špičkových systémů řízení medikací, která nyní spadá pod divizi GEP. Společnost Pfizer je v současné době připravena využít své komerční schopnosti, globální dosah, odborné znalosti a výrobní dovednosti, jejichž součástí jsou dnes dvě největší zařízení na výrobu sterilních injekčních přípravků na světě, dále maximalizovat globální potenciál rozšířeného portfolia sterilních injekčních přípravků, biosimilars a systémů řízení medikace divize GEP. .

„Pfizer a Hospira nyní tvoří spojený tým, který pacientům nabídne přístup k jednomu z nejširších a nejrozmanitějších portfolií život zachraňujících sterilních injekčních přípravků, jejichž výroba je vysoce náročná. Společně jsme rovněž přední světovou společností v oblasti biosimilars se stabilní nabídkou produktů ve stadiu výzkumu a vývoje a disponujeme špičkovými schopnostmi ve vývoji a rozsáhlými zkušenostmi s jejich uváděním na trh. Zároveň nabízíme nové možnosti díky systémům řízení medikace,“ uvedl prezident koncernu zodpovědný za GEP John Young. „Vyšší počet a dostupnost kvalitních generických injekčních přípravků a biosimilars nabízených zákazníkům posiluje náš závazek zlepšovat zdraví a kvalitu života pacientů na celém světě pomocí kvalitních léčiv v hlavních terapeutických oblastech.” .

Společnost Pfizer nadále očekává, že transakce by měla mít okamžitý dopad na růst upraveného zředěného ukazatele zisku na akcii (EPS)1 bezprostředně při jejím uzavření, kdy by během prvního roku po uzavření transakce mělo dojít k nárůstu o 0,10 až 0,12 USD/akcii s očekáváním dalšího růstu do budoucna. Podle společnosti Pfizer by transakce měla také do roku 2018 vést k synergiím ve formě úspor nákladů ve výši 800 milionů US dolarů ročně. Zároveň hodlá v nadcházejících týdnech aktualizovat finanční pokyny pro rok 2015 s cílem začlenit do nich společnost Hospira. V těchto pokynech se odrazí očekávané přínosy společnosti Hospira od dokončení fúze až do konce firemního účetního období, tj. do 30. listopadu 2015 pro mezinárodní jednotky a do 31. prosince 2015 pro USA. Hospira, Inc. je nyní dceřinou společností Pfizer Inc. Lokální slučování subjektů Pfizer a Hospira v různých jurisdikcích nadále pokračuje a celá integrace bude završena po dokončení příslušných právních a regulačních opatření na místní úrovni.

Informace pro akcionáře společnosti Hospira

Obchodování s kmenovými akciemi společnosti Hospira bylo na newyorské burze ukončeno dne 3. září 2015, a bývalí akcionáři společnosti tak získali nárok na náhradu v souvislosti s fúzí ve výši 90 USD za každou akcii (bez úroků a případných srážkových daní), kterou vlastnili ke dni 3. září 2015. .

Zástupcem pro výplatu registrovaných akcionářů společnosti Hospira v souvislosti s fúzí byla určena společnost Computershare Trust Company N.A. Informace o výměně akcií Hospira za tuto náhradu související s fúzí budou registrovaným akcionářům zaslány společně s pokyny pro získání příslušné náhrady. Registrovaní akcionáři nemusejí v souvislosti se svými akciemi podnikat žádné kroky, dokud je nezkontaktuje výše uvedená společnost. Další informace Vám poskytne Computershare Trust Company, N.A. na čísle 1-800-546-5141 (v USA, na jejich územích a v Kanadě) nebo na čísle +1-781-575-2765 (mimo USA, jejich území a Kanadu). Akcionáři společnosti Hospira, kteří jsou vlastníky akcií prostřednictvím banky, makléřské firmy nebo jiného pověřeného subjektu („akciové certifikáty vystavené na jméno makléře“), se obrátí na svou banku, na svého makléře nebo na jiný pověřený subjekt, aby jim poskytly podrobné informace týkající se výplaty náhrady související s fúzí. .

Pfizer Inc.: Working together for a healthier world™ (Společně pro zdravější svět)


Ve společnosti Pfizer využíváme vědu a globální zdroje, abychom lidem poskytli léčbu, která jim výrazně prodlouží a zlepší život. Naším cílem je vytvořit standardy kvality, bezpečnosti a hodnoty při objevování, vývoji a výrobě produktů pro zdravotnictví. Součástí našeho globálního portfolia jsou léčivé přípravky a vakcíny i celá řada známých spotřebitelských produktů pro zdravotnictví. Pracovníci společnosti Pfizer dennodenně pracují na rozvinutých i rozvíjejících se trzích na podpoře zdravého životního stylu, prevence, léčby a léčení těch nejobávanějších onemocnění současné doby. V souladu se závazkem k odpovědnosti jedné z nejlepších inovativních biofarmaceutických společností na světě spolupracujeme s poskytovateli zdravotní péče, vládami i místními komunitami za účelem podpořit a rozšířit přístup ke spolehlivé a dostupné zdravotní péči po celém světě. Již více než 150 let se společnost Pfizer snaží hrát důležitou a rozhodující roli pro všechny, kteří se na nás spoléhají. Více informací naleznete na adrese www.pfizer.com. PROHLÁŠENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ: Informace uvedené v této tiskové zprávě jsou platné ke dni 3. září 2015. Společnost Pfizer nepřijímá žádné závazky ohledně aktualizace výhledových sdělení uvedených v této tiskové zprávě v důsledku nových informací nebo budoucích událostí nebo nového vývoje. Tato tisková zpráva obsahuje výhledové informace týkající se společnosti Pfizer a akvizice společnosti Hospira, která zahrnuje významná rizika a nejistoty, díky nimž se skutečné výsledky mohou významně lišit od informací výslovně nebo implicitně uvedených v těchto prohlášeních. Výhledová sdělení v této tiskové zprávě zahrnují mj. informace o možných přínosech akvizice, očekávaných synergiích, přírůstcích a růstu, plánech a výhledech sloučené společnosti, finanční situaci, provozních a obchodních výsledcích společnosti Pfizer a očekávaném tempu růstu v odvětví. Rizika a nejistoty zahrnují mj. rizika související se schopností uskutečnit očekávané přínosy akvizice včetně možnosti, že očekávané synergie nebudou realizovány nebo že nebudou realizovány v očekávaném časovém horizontu, dále riziko neúspěšné integrace obchodních činností, narušení transakce, které ztíží možnosti udržet obchodní a provozní vztahy, významné transakční náklady, neznámé závazky, riziko soudních a/nebo regulačních sporů souvisejících s akvizicí, jiné obchodní vlivy včetně vlivů podmínek v odvětví, tržních, ekonomických, politických nebo regulačních podmínek, budoucích směnných kurzů nebo úrokových sazeb, změn daňové legislativy, předpisů, sazeb a politik, nejistot spojených s výzkumem a vývojem a vývojem konkurence. .


Media Contact: Joan Campion (212) 733-2798.

Investor Contact: Chuck Triano (212) 733-3901.

O NÁS O společnosti Úvodní slovo Generálního ředitele Pomáháme Dary a granty Transparentní spolupráce INOVACE A VÝZKUM Vakcíny Onkologie Kardiolovaskulární onemocnění Vzácná onemocnění Chronická zánětlivá onemocnění Infekční onemocnění Závislost na tabáku Genová terapie Klinické testy Výzkum a vývoj PRODUKTY VPOIS Odborný informační servis Hlášení nežádoucích účinků KARIÉRA/CAREER Jsme Pfizer Benefity Přidej se k nám We are Pfizer Benefits Join us