• Novinky

  • Kontakt

Pfizer a Nadace Avon pro ženy - společně proti metastazujícímu karcinomu prsu

Společnost Pfizer spolu s Nadací Avon pro ženy vložily 1 milión dolarů (20 miliónů Kč) do grantového programu na podporu pacientů s metastatickou formou rakoviny prsu.

Navzdory velké pozornosti médií a zájmu veřejnosti věnované rakovině prsu, je povědomí o metastazujícím karcinomu prsu velmi malé. Podle aktuálních výsledků amerického národního výzkumu1, který nechala zpracovat společnost Pfizer, až 60 % z respondentů ví o tomto onemocnění velmi málo nebo vůbec nic. S metastazující rakovinou prsu však bojuje v USA až 250 000 pacientů.

„Dosud byla většina pozornosti veřejnosti směřována na rané fáze rakoviny prsu, byl zdůrazňován screening a včasná diagnostika, přeživší. Pacienti, kteří trpí metastazujícím karcinomem prsu, se tak mohli cítit izolováni od širšího hnutí proti rakovině prsu,” říká Andy Schmeltz, regionální ředitel pro Severní Ameriku, Pfizer Oncology a dodává: „Doufám, že díky partnerství s Nadací Avon pro ženy a jejím grantovým programem na metastatickou rakovinu prsu, se rozšíří současné pojetí vzdělávání o rakovině prsu a povědomí pacientům jejich příbuzných a veřejnosti o mestastatické rakovině se zvýší.“

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem postihujícím ženskou část populace. Metastazující forma nemoci znamená, že se rakovina rozšíří mimo prso do dalších částí těla jako jsou kosti, plíce, játra nebo mozek. Bohužel až u 3 z 10 žen s rakovinou prsu se mohou nakonec vyvinout metastázy2. V současnosti navíc neexistují žádné léčebné terapie. Nezbytná je nepřetržitá kontrola šíření nemoci a jejich symptomů. Medián přežití s metastazujícím karcinomem prsu je tři roky3, přitom dle průzkumu se 72 % dotázaných domnívá, že rakovina prsu v pokročilém stadiu je vyléčitelná1. Jak dokazuje provedený výzkum, lidé plně nechápou příčiny nemoci a nerozumí ani její léčbě.

O příspěvky z celkové částky 1 milión dolarů, kterou společnost Pfizer a Avon do tohoto bezprecedentního partnerského grantového programu vložily, mohou žádat akademici, zájmové organizace i další neziskové organizace. Program bude podporovat iniciativy poskytující informace a služby, které pomohou lidem s metastatickou rakovinou prsu vyrovnat se s lékařskými a emocionálními výzvami, které s tímto onemocněním souvisí.

Chcete-li se dozvědět více o Avon-Pfizer Metastatic Breast Cancer Grants Program, navštivte stránky: http://www.avonfoundation.org.

(informace je zkrácenou informací z globální tiskové zprávy společnosti Pfizer vydané dne 29.5.2014)


1 Breast Cancer Survey, sponzorovaný společností Pfizer Oncology, duben 2014
2 O’Shaughnessy J. Extending survival with chemotherapy in metastatic breast cancer. The Oncologist. 2005.10.20-29.
http://theoncologist.alphamedpress.org/content/10/suppl_3/20.long Accessed May 15, 2014.
3 Metastatic Breast Cancer Network. Most Common Statistics Cited for MBC.
http://mbcn.org/education/category/most-commonly-used-statistics-for-mbc Accessed May 15, 2014.

O NÁS O společnosti Úvodní slovo Generálního ředitele Pomáháme Dary a granty Transparentní spolupráce INOVACE A VÝZKUM Vakcíny Onkologie Kardiolovaskulární onemocnění Vzácná onemocnění Chronická zánětlivá onemocnění Infekční onemocnění Závislost na tabáku Genová terapie Klinické testy Výzkum a vývoj PRODUKTY VPOIS Odborný informační servis Hlášení nežádoucích účinků KARIÉRA/CAREER Jsme Pfizer Benefity Přidej se k nám We are Pfizer Benefits Join us