• Novinky

  • Kontakt

Pfizer a Avon Nadace pro ženy podporují pacientky s metastazujícím karcinomem prsu

Grantový program se zaměřuje na zvýšení podpory pacientů a povědomí veřejnosti o tomto onemocnění

Společnost Pfizer Inc. a Avon Nadace pro ženy rozdělí v roce 2015 v rámci grantového programu „Avon-Pfizer Metastatic Breast Cancer Grants Program: Identify-Amplify-Unify“ granty v celkové výši 1 milion dolarů mezi 23 neziskových organizací. Granty jsou určeny na podporu a vzdělávání více než 5 000 pacientek s metastatickou formou rakoviny prsu, jejich pečovatelů a komunit.

Program Avon-Pfizer Metastatic Breast Cancer Grants Program vznikl v červnu 2014 na pomoc zájmovým, akademickým a dalším neziskovým organizacím poskytujícím informace a služby, které pomáhají lidem s metastatickým karcinomem prsu vyrovnat se se zdravotními a emocionálními problémy, jež s tímto onemocněním souvisejí.

„Většina pozornosti veřejnosti a financování rakoviny prsu se dosud soustředila na rané stadium choroby, např. na přístup ke screeningovým programům nebo na dobu přežití, nikoli na její pozdní fázi. Proto byl založen program Avon-Pfizer Metastatic Grants Program s cílem zaplnit mezery v poskytování podpory ženám a mužům žijícím s metastatickou formou nemoci a zároveň jim nabídnout nové služby, aby tomuto onemocnění nemuseli čelit sami,“ uvedl Marc Hurlbert, výkonný ředitel Avon Nadace pro ženy odpovědný za Avon Pochod. „Doufáme, že jednoho dne budou mít všichni pacienti přístup ke specifické zdravotní péči a podpoře, kterou potřebují, a to bez ohledu na své finanční možnosti.“

Metastatický karcinom prsu představuje nejpokročilejší stadium rakoviny prsu, kdy onemocnění metastázuje z prsu do dalších částí těla včetně kostí, plic, jater a mozku. Metastázy se časem objeví u téměř tří z deseti žen s ranou fází choroby. V současné době nejsou k dispozici žádné léky a pro kontrolu šíření nemoci a jejích symptomů je nezbytná nepřetržitá léčba.

„Společnost Pfizer je hrdá na to, že může být partnerem Nadace Avon a podpořit 23 významných projektů a organizací, které je řídí,“ uvedla Maya Martinez-Davis, regionální ředitelka společnosti Pfizer Oncology pro Severní Ameriku. „Jelikož je pozornost veřejnosti zaměřena převážně na rané stadium rakoviny prsu, je třeba podpořit širší povědomí i o její metastatické formě a zvýšit podporu pro pacienty s metastazujícím karcinomem a jejich pečovatele. Doufáme, že projekty financované v rámci grantového programu Avon-Pfizer Metastatic Breast Cancer Grants Program budou mít pro komunitu pacientů s metastatickým onemocněním smysluplný význam.“

Pfizer

Společnost Pfizer, onkologická divize, se zavázala, že bude hledat, zkoumat a vyvíjet inovativní možnosti léčby s cílem zlepšit výhledy onkologických pacientů po celém světě. Výzkum naší silné skupiny biologických léčiv a klasických přípravků na bázi malých molekul patří k nejstabilnějším v oboru a probíhá s přesným zaměřením na zjišťování a přenesení nejlepších vědeckých objevů do klinické praxe pro pacienty napříč celou řadou onkologických onemocnění. Díky spolupráci s akademickými institucemi, jednotlivými výzkumníky, kooperativními výzkumnými skupinami, vládami a licenčními partnery se Pfizer onkologická divize snaží léčit rakovinu či kontrolovat její léčbu pomocí průkopnických léků a poskytnout každému pacientovi ten pravý produkt v pravý čas.

Avon Nadace pro ženy

Avon Nadace pro ženy je největší firemní dobročinná organizace na světě, která se zaměřuje především na problémy týkající se žen. Od svého vzniku v roce 1955 podporuje dobročinné, vědecké, vzdělávací a humanitární aktivity se zvláštním důrazem na zlepšování života žen a jejich rodin. Do roku 2013 věnovala společnost Avon prostřednictvím Avon Nadace na dobročinnou činnost pro ženy ve více než 50 zemích přes 957 milionů dolarů. Charitativní aktivity společnosti Avon se dnes soustředí na financování výzkumu rakoviny prsu a přístupu ke zdravotní péči pomocí Avon Pochodu proti rakovině prsu (Avon Breast Cancer Crusade) a na apelování proti domácímu a genderovému násilí v rámci programu Mluvme spolu proti domácímu násilí (Speak Out Against Domestic Violence). Více informací naleznete na internetové stránce www.avonfoundation.org

Avon Pochod proti rakovině prsu

Díky projektu Avon Pochod proti rakovině prsu, který vznikl v roce 1992 z iniciativy americké Avon Nadace pro ženy (Avon Foundation for Women), se společnost Avon a Avon Nadace pro ženy dostaly do popředí zájmu v boji proti rakovině prsu. Avon je dnes předním firemním zastáncem bojujícím proti karcinomu prsu na světě. Programy Avon na podporu boje proti rakovině prsu realizované ve více než 50 zemích světa věnovaly přes 815 milionů dolarů na výzkum a zlepšení přístupu ke zdravotní péči bez ohledu na finanční možnosti pacientů. Společnost Avon poskytuje prostředky nejrůznějším příjemcům, od předních zdravotnických center pro léčbu rakoviny až po nejzákladnější komunitní programy namířené na zdravotnickou osvětu na podporu výzkumu rakoviny prsu a přístupu ke zdravotní péči. Díky Pochodu obdrželo více než 18 milionů žen na celém světě přístup k bezplatnému mamografickému vyšetření a screeningu karcinomu prsu, více než 145 milionům žen byly poskytnuty informace o rakovině prsu a byly získány finance na nadějný výzkum příčin tohoto onemocnění a metody prevence. Prostředky na Pochod plynou Avon Nadaci z prodeje produktů Avon s „Růžovou stužkou“.

O NÁS O společnosti Úvodní slovo Generálního ředitele Pomáháme Dary a granty Transparentní spolupráce INOVACE A VÝZKUM Vakcíny Onkologie Kardiolovaskulární onemocnění Vzácná onemocnění Chronická zánětlivá onemocnění Infekční onemocnění Závislost na tabáku Genová terapie Klinické testy Výzkum a vývoj PRODUKTY VPOIS Odborný informační servis Hlášení nežádoucích účinků KARIÉRA/CAREER Jsme Pfizer Benefity Přidej se k nám We are Pfizer Benefits Join us