• Novinky

  • Kontakt

Evropská organizace pro vzácná onemocnění ocenila Pfizer

V únoru 2015 získala společnost Pfizer prestižní ocenění EURORDIS Company Award 2015 , které uděluje organizace EURORDIS společnostem, které se významně zasadily o zlepšení života pacientů se vzácnými onemocněními. Vzácné onemocnění je takové onemocnění, které postihuje méně než 5 osob z každých 10 000, (tj. méně než 1 pacient na 2000 jedinců). Závažnost vzácných onemocnění spočívá v tom, že existuje více než 8,000 různých vzácných onemocnění, přičemž na mnoho z nich neexistuje žádná účinná léčba.

Organizace EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases) ocenila společnosti Pfizer za její nasazení v oblasti vědeckého zjišťování příčin tzv. vzácných onemocnění. Společnost Pfizer během své více než 160 let dlouhé historie dovedla k úspěšnému schválení celkem 22 přípravků k léčbě vzácných onemocnění a také v roce 2010 otevřela speciální Rare Disease Research Unit (Jednotka výzkumu vzácných onemocnění). Tím se, dle mínění EURORDIS, stala předním subjektem v oblasti řešení otázky vzácných onemocnění. Toto ocenění dále slouží k povzbuzení i dalších společností k udržení vysoké míry společenské odpovědnosti k tomu, že se výzkum a vývoj nových léků bude zaměřovat na uspokojení dosud neuspokojených léčebných potřeby pacientů se vzácnými onemocněními.

Společnost Pfizer je hrdá na to, že tuto významnou a čestnou cenu EURORDIS v roce 2015 získala. Jednou z priorit společnosti Pfizer je řešit léčebné potřeby pro vzácná onemocnění a pokračovat v podpoře organizace EURORDIS s cílem vytvořit řešení pro pacienty se vzácným onemocnění. Společnost Pfizer je přesvědčena, že spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty může urychlit dodávky převratných léčebných postupů tam, kde nejsou k dispozici. Společnost ctí závazek poskytovat své zdroje pacientům a pomáhat jim překonávat těžkosti spojené s nedostupností účinné léčby.

(Pfizer, 1.4.2015)

O NÁS O společnosti Úvodní slovo Generálního ředitele Pomáháme Dary a granty Transparentní spolupráce INOVACE A VÝZKUM Vakcíny Onkologie Kardiolovaskulární onemocnění Vzácná onemocnění Chronická zánětlivá onemocnění Infekční onemocnění Závislost na tabáku Genová terapie Klinické testy Výzkum a vývoj PRODUKTY VPOIS Odborný informační servis Hlášení nežádoucích účinků KARIÉRA/CAREER Jsme Pfizer Benefity Přidej se k nám We are Pfizer Benefits Join us