Skip directly to content

Jako zaměstnanec společnosti Pfizer budete mít řadu možností pro rozvoj své kariéry

Ve společnosti Pfizer budete mít příležitost pracovat s nejnadanějšími profesionály všech specializací a oborů. Máme zařízení, zdroje, technologie a objevitelského ducha pro špičkovou vědu a medicínu světové úrovně a řešíme nejsložitější úkoly světového zdravotnictví.

Budete pracovat v organizaci, která si svou poctivostí a úsilím v péči o pacienty, o ochranu životního prostředí a v péči o ekonomický rozvoj vysloužila společenský respekt celého světa.

Stanete se součástí kulturního prostředí, které stimuluje inovativní a odvážný přístup k práci, dbá na spolehlivost a týmového ducha, snaží se své lidi podporovat a zajistit pro ně zdroje potřebné k budování úspěšné a smysluplné kariéry.

Informativní videa společnosti Pfizer

VIDEO – Innovation with a purpose

VIDEO – Before it became a medicine