• Novinky

  • Kontakt

Jsme Pfizer

Posláním společnosti Pfizer je objevit léčbu – a podstatně tak zlepšit život všech lidí po celém světě. Pokud to cítíte podobně, nenajdete lepší místo, kde odstartovat a dále rozvíjet svou kariéru, než právě u nás.

Ve společnosti Pfizer budete mít příležitost pracovat s opravdovými profesionály ve svých oborech. Máme k dispozici zařízení, technologie, zdroje a objevitelského ducha pro špičkovou vědu a medicínu světové úrovně.

Budete pracovat v organizaci, která si svou poctivostí a úsilím v péči o pacienty, v ochraně životního prostředí a v péči o ekonomický rozvoj vysloužila společenský respekt celého světa.

Stanete se součástí kulturního prostředí, které stimuluje inovativní a odvážný přístup k práci, dbá na spolehlivost a týmového ducha, snaží se své lidi podporovat a zajistit pro ně zdroje potřebné k budování úspěšné a smysluplné kariéry.

Cílem personální politiky společnosti Pfizer je být jedním z nejvyhledávanějších zaměstnavatelů ve farmaceutickém průmyslu, a to jak z hlediska ohodnocení zaměstnanců, tak kvality nabízených zaměstnaneckých výhod, či možností profesního i osobního růstu zaměstnanců.

Společnost Pfizer v České republice se zaměřuje na vývoj, výrobu a uvádění inovativních léčivých přípravků na trh, jejíž nedílnou součástí je i řada podpůrných oddělení (oddělení lidských zdrojů, právní oddělení, finanční oddělení a řada dalších, které plní funkce komunikace, kontroly a podobně). 

V současné době zaměstnává společnost Pfizer v České republice přibližně  200 kolegů a kolegyň s řadou rozmanitých životních příběhů, zkušeností, schopností a znalostí z různých odvětví. Jsme velmi hrdí na to, že v naší organizaci podporujeme rozmanitost. Klademe velký důraz na rovné příležitosti tak, aby rozvíjely společnost, ale i jedince samotného. 

Našim celospolečenským posláním je přinášet průlomové léky, které mění život pacientům. Zastáváme čtyři základní hodnoty – odvahu (podporujeme odvážná rozhodnutí, ambici a nasloucháme), kvalitu (zaměřujeme se na to, co je důležité, a nezapomínáme se dívat zpět a hodnotit), rovnost (snažíme se snižovat nerovnost mezi pacienty, dbáme na poctivost a inkluzi), radost (jsme hrdí na to, co děláme, podporujeme se a nezapomínáme na to, aby nás to bavilo).

Oslovili jsme Vás? 


Oslovili jsme Vás?


Informujte se o našich zaměstnaneckých výhodách v sekci „Benefity“ a projděte si stránku „Přidejte se k nám“, kde najdete seznam otevřených pracovních pozic.
PPR-2020.02.017
O NÁS O společnosti Úvodní slovo Generálního ředitele Pomáháme Dary a granty Transparentní spolupráce INOVACE A VÝZKUM Vakcíny Onkologie Kardiolovaskulární onemocnění Vzácná onemocnění Chronická zánětlivá onemocnění Infekční onemocnění Závislost na tabáku Genová terapie Klinické testy Výzkum a vývoj PRODUKTY VPOIS Odborný informační servis Hlášení nežádoucích účinků KARIÉRA/CAREER Jsme Pfizer Benefity Přidej se k nám We are Pfizer Benefits Join us