KontaktInvestorsHealthcare ProfessionalsKontakt
HomeInovace a výzkumVakcínyVakcíny

„Průlomové léky, které mění život pacientů“ – heslo, které platí i pro oblast zabývající se očkovacími látkami ve společnosti Pfizer. Neustále přibývá osob, které mají prospěch z možnosti předcházet infekčním chorobám pomocí účinných vakcín s dobrým bezpečnostním profilem. Tyto vakcíny navozují imunitu (obranyschopnost) proti infekčním chorobám, proti kterým jsou určeny.

Kromě dezinfekce vody nebyl v medicíně dosud objeven účinnější a bezpečnější způsob prevence výskytu infekcí než očkování. Přínos očkování je objektivně doložitelný poklesem či absencí výskytu řady závažných infekčních onemocnění, jejich trvalých následků nebo úmrtí. Očkování je nedílnou součástí primární a specializované péče o pacienty. S očkováním se začalo nejdříve u těch nejzranitelnějších, u malých dětí. V průběhu času docházelo k objevování a vývoji nových vakcín, k úpravě očkovacích schémat a k rozšiřování věkových indikačních skupin. Přínosu očkování tak mohou využívat všechny věkové skupiny v souladu s očkovacím kalendářem. Důležité je očkování také pro zranitelné skupiny osob se sníženou obranyschopností imunitního systému. 

Vývoj a výroba vakcín mají ve společnosti Pfizer dlouhou tradici. Na začátku šedesátých let byla společnost Pfizer hlavním výrobcem vakcíny proti obrně. Tato očkovací látka byla použita u téměř 60 milionů lidí a navždy ukončila strach, který s sebou hrozba onemocnění obrnou přinášela.

Velkým mezníkem v oblasti očkování ve společnosti Pfizer byl rok 2000, kdy došlo ke schválení vakcíny Prevenar (PCV7), určené k prevenci před závažnými pneumokokovými onemocněními. Vakcína byla následně zařazena do doporučeného očkovacího kalendáře pro děti. V roce 2010 byla nahrazena vakcínou Prevenar 13 (PCV13), která byla rozšířena o dalších šest nejčastěji se vyskytujících sérotypů bakterie Streptococcus pneumoniae.

V současné době nabízí společnost Pfizer očkovací látky, které pomáhají chránit proti třem závažným infekčním onemocněním – pneumokokovým onemocněním, meningokokovým onemocněním a klíšťové encefalitidě. Zatímco vědci zabývající se výzkumem a vývojem vakcín ve společnosti Pfizer nadále rozšiřují vedoucí pozici v prevenci pneumokokových a meningokokových chorob, pracují také na očkovacích látkách proti jiným závažným infekčním chorobám a snaží se přenést výhody vakcín do dříve neprozkoumaných oblastí.

Vakcíny proti klíšťové encefalitidě: FSME-IMMUN 0,5 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce a FSME-IMMUN 0,25 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Výdej léčivých přípravků (vakcín) je vázán na lékařský předpis. Vakcína FSME-IMMUN nechrání 100 % očkovaných. Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci.

Vakcíny proti meningokokům: Nimenrix® (konjugovaná vakcína proti meningokokům skupiny A, C, W-135 a Y) a Trumenba® (vakcína proti meningokokům skupiny B) jsou registrované léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. Vakcíny neposkytují 100% ochranu proti skupinám meningokoka obsaženým ve vakcínách a nechrání před skupinami meningokoka, které nejsou ve vakcíně obsaženy. Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci.

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování se poraďte s ošetřujícím lékařem. Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy.

VAC-2020.01.041
Investors Healthcare ProfessionalsOchrana soukromíPodmínky používáníSoubory cookies Sitemap  
© 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.

Hlášení nežádoucích příhod
Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.
Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu spojenou s podáním vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, můžete použít webový portál na https://www.pfizersafetyreporting.com
Dále lze nahlásit nežádoucí příhodu jakéhokoli produktu společnosti Pfizer na emailovou adresu: CZE.AEReporting@pfizer.com , nebo zavolat na 00420 283 004 111.
Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.
Informace o produktech poskytované na těchto stránkách jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky.
Produkty zde diskutované mohou mít v různých zemích různé označení.