KontaktInvestorsHealthcare ProfessionalsKontakt
HomeInovace a výzkumVakcínyVakcíny

„Průlomové léky, které mění život pacientů“ – heslo, které platí i pro oblast zabývající se očkovacími látkami ve společnosti Pfizer. Neustále přibývá osob, které mají prospěch z možnosti předcházet infekčním chorobám pomocí účinných vakcín s dobrým bezpečnostním profilem. Tyto vakcíny navozují imunitu (obranyschopnost) proti infekčním chorobám, proti kterým jsou určeny. 

Kromě dezinfekce vody nebyl v medicíně dosud objeven účinnější a bezpečnější způsob prevence výskytu infekcí než očkování. Přínos očkování je objektivně doložitelný poklesem či absencí výskytu řady závažných infekčních onemocnění, jejich trvalých následků nebo úmrtí. Očkování je nedílnou součástí primární a specializované péče o pacienty. S očkováním se začalo nejdříve u těch nejzranitelnějších, u malých dětí. V průběhu času docházelo k objevování a vývoji nových vakcín, k úpravě očkovacích schémat a k rozšiřování věkových indikačních skupin. Přínosu očkování tak mohou využívat všechny věkové skupiny v souladu s očkovacím kalendářem. Důležité je očkování také pro zranitelné skupiny osob se sníženou obranyschopností imunitního systému.  

Vývoj a výroba vakcín mají ve společnosti Pfizer dlouhou tradici. Na začátku šedesátých let byla společnost Pfizer hlavním výrobcem vakcíny proti obrně. Tato očkovací látka byla použita u téměř 60 milionů lidí a navždy ukončila strach, který s sebou hrozba onemocnění obrnou přinášela. 

Velkým mezníkem v oblasti očkování ve společnosti Pfizer byl rok 2000, kdy došlo ke schválení vakcíny Prevenar (PCV7), určené k prevenci před závažnými pneumokokovými onemocněními. Následně na konci roku 2009 udělila Evropská komise rozhodnutí o registraci přípravku Prevenar 13 (PCV13) - přípravek rozšířený o dalších šest sérotypů bakterie Streptococcus pneumoniae. Vakcína Prevenar 13 je v praxi ověřená pneumokoková konjugovaná vakcína určená k očkování dětí, která prokázala v zemích s vysokou proočkovaností významné snížení invazivních pneumokokových onemocnění, pneumonií i akutních zánětů středouší. V roce 2011 byla indikace rozšířena o aktivní imunizaci k prevenci invazivních pneumokokových onemocnění způsobených bakterií Streptococcus pneumoniae u osob starších 50 let. K dalšímu rozšíření indikace došlo v roce 2013. Od té doby je vakcína Prevenar 13 určená k aktivní imunizaci k prevenci invazivních onemocnění a pneumonie způsobených Streptococcus pneumoniae u dospělých ≥18 let a starších pacientů

V únoru roku 2022 byla schválena 20valentní pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína Apexxnar (PCV20), která stojí na základech vakcíny Prevenar 13. Ke 13 sérotypům z této vakcíny bylo přidáno dalších 7 sérotypů, a tak vznikla 20valentní vakcína s širokým sérotypovým pokrytím s indikací pro dospělé. Vakcína Apexxnar pomáhá, v 1 dávce, chránit jak proti pneumokokové pneumonii, tak proti invazivním pneumokokovým onemocněním vyvolaným bakterií Streptococcus pneumoniae. Potřeba přeočkování nebyla stanovena.

Pandemie COVID-19 udržuje svět v napětí od svého oficiálního vyhlášení v březnu 2020. Abychom zabránili pokračujícímu šíření viru SARS-CoV-2, zaměřili jsme ve spolupráci se společností BioNTech své úsilí na tento patogen velice brzy a byli jsme schopni úspěšně vyvinout COMIRNATY, naši vakcínu proti onemocnění COVID-19 na bázi mRNA, za méně než rok. Byli jsme první společností na světě, která získala povolení k nouzovému použití vakcíny COVID-19.

V současné době nabízí společnost Pfizer očkovací látky, které pomáhají chránit proti čtyřem závažným infekčním onemocněním – pneumokokovým onemocněním, meningokokovým onemocněním, klíšťové encefalitidě a onemocnění COVID-19. Zatímco vědci zabývající se výzkumem a vývojem vakcín ve společnosti Pfizer nadále rozšiřují vedoucí pozici v prevenci pneumokokových a meningokokových chorob, pracují také na očkovacích látkách proti jiným závažným infekčním chorobám a snaží se přenést výhody vakcín do dříve neprozkoumaných oblastí. 

Ve společnosti Pfizer probíhá intenzivní výzkum a vývoj v oblasti očkovacích látek a doufáme, že v budoucnosti budeme moci na trh uvést řadu vakcín proti závažným infekčním onemocněním, které jsou jak virového, tak i bakteriálního původu.  V oblasti respiračních onemocnění společnost pracuje na vývoji očkovacích látek proti respiračnímu syncitiálnímu viru (RSV) nebo viru chřipky. Další oblasti výzkumu se týkají klostridiových infekcí, lymské boreliózy a meningokokových infekcí. Společnost Pfizer využívá dlouholeté vědecké zkušenosti k tomu, aby bylo možné posílit prostřednictvím očkování mateřskou imunitu a pomoci tak chránit jejich děti hned po narození.  

Přehled dostupných vakcín v České republice:  

COVID-19

COMIRNATY je vakcína pro prevenci onemocnění COVID-19 u osob již od věku od 6 měsíců. Obsahuje mRNA, která má instrukce pro vytvoření spike proteinu. Jedná se o protein na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje ke vstupu do buněk těla, a může se lišit mezi variantami viru. Když je člověku podána vakcína, některé z jeho buněk si přečtou instrukce mRNA a dočasně produkují spike protein. Imunitní systém člověka pak rozpozná protein jako cizorodý, vytvoří protilátky a aktivuje T-lymfocyty (bílé krvinky), aby na něj zaútočily. Pokud se později osoba dostane do kontaktu se SARS-CoV-2, její imunitní systém to rozpozná a bude připraven tělo proti viru bránit. mRNA z vakcíny se po očkování rozloží a odstraní z těla.


Protože se virus neustále vyvíjí, vyvinuli jsme i dvě upravené lékové formy vakcíny COMIRNATY: COMIRNATY Original/Omicron BA.1 a COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5.

Vakcíny proti onemocnění COVID-19: COMIRNATY, COMIRNATY Original/Omicron BA.1 a COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 (mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid)) jsou registrované léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. Vakcíny neposkytují 100% ochranu proti onemocnění COVID-19. O možnostech očkování se poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. 

V případě dotazu ze strany médií kontaktujte, prosím, mluvčího společnosti Pfizer Tomáše Sazimu ([email protected]). Upozorňujeme, že mluvčí společnosti Pfizer není oprávněn zodpovídat dotazy veřejnosti. Odborné dotazy lze směrovat na [email protected]

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění centrálního nervového systému. K nákaze nejčastěji dochází po přisátí infikovaného klíštěte. Virus klíšťové encefalitidy se po přisátí infikovaného klíštěte dostává nejprve do buněk v bezprostředním okolí rány, během krátké doby ale proniká dále do organismu. Nejzávažnější následky virus zanechá, pokud napadne mozek. Česká republika patří mezi plně endemické země, což znamená, že riziko nákazy klíšťovou encefalitidou je plošné a počet hlášených případů patří dlouhodobě k nejvyšším v Evropě. Mezi hlavní rizika tohoto onemocnění patří ve většině případů potřeba hospitalizace, dlouhodobá pracovní neschopnost a možné trvalé zdravotní následky.

Společnost Pfizer má ve svém portfoliu vakcínu FSME-IMMUN, která pomáhá chránit před klíšťovou encefalitidou s 96% až 99% účinností prokázanou v reálné praxi už více než 45 let. Od 1. 1. 2022 je navíc očkování proti klíšťové encefalitidě hrazeno ze zdravotního pojištění pro všechny osoby ve věku 50 let a starší.

Vakcíny proti klíšťové encefalitidě: FSME-IMMUN 0,5 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce a FSME-IMMUN 0,25 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Výdej léčivých přípravků (vakcín) je vázán na lékařský předpis. Vakcína FSME-IMMUN nechrání 100 % očkovaných. Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci. 

Více informací naleznete na webové stránce: www.pozorkliste.cz

Meningokokové onemocnění

Meningitida a sepse jsou formy invazivního meningokokového onemocnění, bakteriální infekce, která sice není příliš častá, ale potenciálně život ohrožující - může vést k úmrtí za pouhých 24 hodin od prvních příznaků. Onemocnění vyvolávají bakterie Neisseria meningitidis, především skupiny A, B, C, W, X a Y. I v případech, kdy je nemoc rozpoznána včas a začne se s odpovídající léčbou, mohou být následky závažné. Účinná specifická ochrana proti meningokokům je očkování. V současnosti neexistuje jedna vakcína, která by působila proti všem skupinám meningokoků. K zabezpečení co nejšířšího séroskupinového pokrytí je potřeba podat pro očkování  proti invazivnímu meningokokovému onemocnění dva druhy vakcín, tedy Men ACWY – Nimenrix (od 6 týdnů věku) a Men B – Trumenba (od 10 let věku). Očkování vakcínou Nimenrix je hrazeno všem 1letým a 14letým. Očkování vakcínou Trumenba je hrazeno všem 14letým.

Vakcíny proti meningokokům: Nimenrix® (konjugovaná vakcína proti meningokokům skupiny A, C, W-135 a Y) a Trumenba® (vakcína proti meningokokům skupiny B) jsou registrované léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. Vakcíny neposkytují 100% ochranu proti skupinám meningokoka obsaženým ve vakcínách a nechrání před skupinami meningokoka, které nejsou ve vakcíně obsaženy. Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci. 

Více informací naleznete na webové stránce: www.seznamte-se-s-meningokokem.cz

Pneumokokové onemocnění 

Pneumokok neboli Streptococcus pneumoniae je bakterie, která způsobuje řadu běžných respiračních onemocnění, ale může způsobit i závažná onemocnění, jako jsou meningitida (zánět mozkových blan), pneumonie (zápal plic), bakteriémie či sepse (otrava krve). Pneumokok je také jednou z častých příčin mnohdy bolestivého zánětu středního ucha. Bakterie Streptococcus pneumoniae je běžnou součástí slizniční mikroflóry nosohltanu (způsobuje tzv. nosičství). Zachytit jej lze u 20–40 % batolat a malých dětí, u malých dětí v kolektivních zařízeních narůstá podíl nosičů na více než 40–60 %. Nosiči mohou být infekční, i když nemají žádné projevy onemocnění. Pneumokoky se snadno přenášejí kapénkovou cestou to znamená kašlem a kýcháním. Nakažené osoby pak mohou být opět jen nosiči, ale za určitých okolností se pneumokoky mohou dostat z nosu a krku do jiných míst v těle a vyvolat některé z výše uvedených onemocnění. Pneumokokovou infekcí se může nakazit kdokoliv, ale v největším riziku jsou malé děti do 2 let a lidé nad 65 let věku. Například u lidí starších 65 let je pravděpodobnost hospitalizace při onemocnění komunitní pneumonií 6krát vyšší než u dospělých ve věku 18-64 let. Jakékoliv oslabení imunity je rizikové pro nákazu pneumokokovou infekcí. Pokud člověk trpí jiným onemocněním (například cukrovkou, onemocněním srdce, plic, ledvin nebo jater) je u něj riziko, že onemocní pneumokokovým onemocněním vyšší. Riziko onemocnění pneumokokovými infekcemi včetně zápalu plic lze snížit očkováním, které patří mezi účinné možnosti prevence.

Vakcíny Prevenar 13 a Apexxnar jsou registrované léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování se poraďte s ošetřujícím lékařem. Prevenar 13 a Apexxnar neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy.

Více informací naleznete na webové stránce: www.prevenar.cz

PP-CMR-CZE-0157
Investors Healthcare ProfessionalsOchrana soukromíPodmínky používáníSoubory cookies Sitemap
© 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.

Hlášení nežádoucích příhod
Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.
Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu spojenou s podáním vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, můžete použít webový portál na https://www.pfizersafetyreporting.com
Dále lze nahlásit nežádoucí příhodu jakéhokoli produktu společnosti Pfizer na emailovou adresu: [email protected] , nebo zavolat na 00420 283 004 111.
Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.
Informace o produktech poskytované na těchto stránkách jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky.
Produkty zde diskutované mohou mít v různých zemích různé označení.