• Novinky

  • Kontakt

NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ

Nádory jsou po oběhových onemocněních druhou nejčastější příčinou úmrtí. Jejich výskyt se v populaci stále zvyšuje. Pozitivním trendem však je, že i přes zvyšující se výskyt je míra úmrtí na nádorová onemocnění stejná, nebo dokonce nižší. Svou roli v tom hraje několik faktorů. K těm hlavním patří včasná diagnostika nádorových onemocnění i díky různým skríningovým programům (např. pro nádory prsu nebo tlustého střeva). Významně k tomu přispívají také stále účinnější léčebné metody. Moderní léky používané pro léčbu nádorů dokážou i u pacientů s pokročilým a již nevyléčitelným nádorovým onemocněním významně prodloužit život a zároveň nezhoršit jeho kvalitu.  

Společnost Pfizer patří k předním světovým výrobcům léčiv. Mezi klíčové oblasti vývoje a výzkumu společnosti Pfizer patří kromě jiných i léčba nádorových onemocnění. Na vývoj léků na nádorová onemocnění se společnost zaměřuje systematicky a dlouhodobě a díky tomu uvedla na trh jako první několik průlomových léků, které zásadním způsobem změnily do té doby nepříliš příznivou prognózu pacientů s některými typy nádorů.  

Třeba již v roce 2006 to byl první lék ze skupiny tyrosinkinázových inhibitorů pro léčbu pacientů s rakovinou ledviny. Ten znamenal zásadní průlom v léčbě tohoto onemocnění a v následujících letech byly na trh uvedeny i další léky pro léčbu tohoto onemocnění. Společnost Pfizer tak získala vedoucí postavení v této oblasti. Následovaly další inovativní léky, které významným způsobem změnily prognózu například pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic nebo chronickou myeloidní leukemií.  

Z tohoto pohledu je dalším významným milníkem rok 2016, kdy byl v Evropské unii zaregistrován první lék patřící k tzv. inhibitorům cyklindependentních kináz. Tento lék je určen pro ženy s rakovinou prsu a i on znamená významný průlom v léčbě tohoto onemocnění. Zajímavostí je také to, že vývoj zmíněného léku byl založen na vědeckém objevu oceněném v roce 2001 Nobelovou cenou.  

V rámci léků na nádorová onemocnění se společnost Pfizer zaměřuje i na oblast hematoonkologie, a proto je v jejím portfoliu několik inovativních léků pro léčbu především akutních leukemií. I v této oblasti znamenají léky společnosti Pfizer skutečný milník pro pacienty, neboť se v některých případech jedná o léčbu onemocnění, u kterých nebyly k dispozici nové léky déle než 40 let.  

Společnost Pfizer však nežije jen minulostí a přítomností, ale zaměřuje se především na budoucnost. Nadále se proto intenzivně věnuje výzkumu a vývoji nových léků, aby mohla i dál navazovat na své úspěchy a tak naplňovat své motto: PRŮLOMOVÉ LÉKY, KTERÉ MĚNÍ ŽIVOT PACIENTŮ.
PP-PFO-CZE-0008
O NÁS O společnosti Úvodní slovo Generálního ředitele Pomáháme Dary a granty Transparentní spolupráce INOVACE A VÝZKUM Vakcíny Onkologie Kardiolovaskulární onemocnění Vzácná onemocnění Chronická zánětlivá onemocnění Infekční onemocnění Závislost na tabáku Genová terapie Klinické testy Výzkum a vývoj PRODUKTY VPOIS Odborný informační servis Hlášení nežádoucích účinků KARIÉRA/CAREER Jsme Pfizer Benefity Přidej se k nám We are Pfizer Benefits Join us

​​​​​​​​​​​​​​© 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.