• Novinky

  • Kontakt

NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ

Nádory jsou po oběhových onemocněních druhou nejčastější příčinou úmrtí.  Jejich výskyt se v populaci stále zvyšuje. Pozitivním trendem však je to, že i přes zvyšující se výskyt je míra úmrtí na nádorová onemocnění stejná nebo dokonce dochází k jejímu snižování.  Svou roli v tom hraje několik faktorů. K těm hlavním patří včasná diagnostika nádorových onemocnění, i díky různým skríningovým programům (např. pro nádory prsu nebo tlustého střeva). Významně k tomu přispívají také stále účinnější léčebné metody.  Moderní léky používané pro léčbu nádorů dokáží i u pacientů s pokročilým a již nevyléčitelným nádorovým onemocněním významně prodloužit život a zároveň nezhoršit jeho kvalitu.  

Společnost Pfizer patří k předním světovým výrobcům léčiv. Mezi klíčové oblasti vývoje a výzkumu společnosti Pfizer patří, kromě jiných, i léčba nádorových onemocnění.  Na vývoj léků na nádorová onemocnění se společnost zaměřuje systematicky a dlouhodobě a díky tomu uvedla na trh jako první několik průlomových léků, které zásadním způsobem změnily do té doby ne příliš příznivou prognózu pacientů s některými typy nádorů.  

Například již v roce 2006 to byl první lék ze skupiny tyrozin kinázových inhibitorů pro léčbu pacientů s rakovinou ledviny. Tato léčba znamenala zásadní průlom v léčbě tohoto onemocnění a v následujících letech byly na trh uvedeny i další léky pro léčbu tohoto onemocnění a společnost Pfizer tak získala vedoucí postavení v této oblasti.  Následovaly další inovativní léky, které významným způsobem změnily prognózu např. pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic nebo chronickou myeloidní leukémií.  

Z tohoto pohledu je dalším významným milníkem rok 2016, kdy byl v Evropské unii zaregistrován první lék patřící k tzv. inhibitorům cyklin dependentních kináz. Tento lék je určen pro léčbu žen s rakovinou prsu, a i on znamená významný průlom v léčbě tohoto onemocnění.  Zajímavostí je také to, že vývoj tohoto léku byl založen na vědeckém objevu oceněném v roce 2001 Nobelovou cenou.  

V rámci léků na nádorová onemocnění se společnost Pfizer zaměřuje i na oblast hematoonkologie,  a proto je v jejím potfoliu několik inovativní léků pro léčbu především akutních leukémií.  I v této oblasti znamenají léky společnosti Pfizer skutečný milník pro pacienty s akutními leukémiemi, neboť se v některých případech jedná o léčbu onemocnění, u kterých nebyly k dispozici nové léky déle než 40 let.  

Společnost Pfizer však nežije jen minulostí a přítomností, ale zaměřuje se především na budoucnost. Nadále se proto intenzivně věnuje výzkumu a vývoji nových léků, aby mohla i dál navazovat na své úspěchy, a tak především naplňovat své moto: PRŮLOMOVÉ LÉKY, KTERÉ MĚNÍ ŽIVOT PACIENTŮ.
ONC-2020.01.029
O NÁS O společnosti Úvodní slovo Generálního ředitele Pomáháme Dary a granty Transparentní spolupráce INOVACE A VÝZKUM Vakcíny Onkologie Kardiolovaskulární onemocnění Vzácná onemocnění Chronická zánětlivá onemocnění Infekční onemocnění Závislost na tabáku Genová terapie Klinické testy Výzkum a vývoj PRODUKTY VPOIS Odborný informační servis Hlášení nežádoucích účinků KARIÉRA/CAREER Jsme Pfizer Benefity Přidej se k nám We are Pfizer Benefits Join us