KontaktInvestorsHealthcare ProfessionalsKontakt

Home

Inovace a výzkum

Klinické testy

KLINICKÁ HODNOCENÍ

Součástí výzkumu a vývoje nových léků jsou klinická hodnocení. Po úspěšných preklinických laboratorních zkouškách jsou léčivé přípravky testovány na zdravých dobrovolnících a pacientech, kteří s účastí v klinickém hodnocení souhlasí. Vývoj léčiv probíhá v několika fázích a provádí se podle předem stanoveného protokolu, podle přísných lokálních a mezinárodně platných pravidel a za dohledu etických komisí a regulačních autorit. V České republice je touto autoritou Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Česká republika se řadí mezi země, kde společnost Pfizer provádí řadu klinických hodnocení v různých terapeutických oblastech. 

Chcete-li se dozvědět více o právě probíhajících klinických hodnoceních, můžete navštívit databázi klinických hodnocení na stránkách SÚKL a nebo využít bezplatnou online poradnu na stránkách Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Tato online poradna má ulehčit pacientům a jejich ošetřujícím lékařům hledání informací o aktuálních a relevantních klinických hodnoceních probíhajících v České republice a usnadnit jejich propojení s lékaři ze zapojených center.

 

Přehled veškerých klinických hodnocení společnosti Pfizer u nás i ve světě naleznete na odkazu https://www.pfizer.com/science/clinical-trials, eventuálně v celosvětové databázi ClinicalTrials.gov (obojí pouze v angličtině).
 

 

PP-UNP-CZE-0113
Investors

Healthcare

Professionals

Ochrana soukromíPodmínky používáníSoubory cookies Sitemap

© 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.

Hlášení nežádoucích příhod
Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.
Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu spojenou s podáním vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, můžete použít webový portál na https://www.pfizersafetyreporting.com

Dále lze nahlásit nežádoucí příhodu jakéhokoli produktu společnosti Pfizer na emailovou adresu: [email protected] nebo zavolat na 00420 283 004 111. Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Informace o produktech poskytované na těchto stránkách jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky. Produkty zde diskutované mohou mít v různých zemích různé označení.

 

PP-CPF-CZE-0048