• Novinky

  • Kontakt

KLINICKÉ TESTY

Součástí výzkumu a vývoje nových léků jsou klinické testy (klinické studie, klinická zkoušení, klinická hodnocení léčiv). Po úspěšných laboratorních zkouškách jsou léčivé přípravky, jež se ukázaly jako bezpečné a účinné, testovány na zdravých dobrovolnících a pacientech, kteří s účastí ve studii souhlasí. Celé klinické hodnocení léčiv před registrací léku musí projít minimálně dvěma až třemi fázemi a provádí se podle předem stanoveného protokolu, podle přísných mezinárodně platných pravidel a za dohledu etických komisí a regulačních autorit. V České republice je touto autoritou Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Jelikož se Česká republika řadí mezi země, kde společnost Pfizer realizuje své klinické testy nových slibných, průlomových a inovativních léků, probíhá zde celá řada klinických studií z různých terapeutických oblastí.


Chcete-li se dozvědět více o právě probíhajících klinických studiích, můžete navštívit databázi klinických hodnocení na stránkách SÚKL a nebo využít bezplatnou online poradnu na stránkách Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Tato online poradna má ulehčit pacientům a jejich ošetřujícím lékařům hledání informací o aktuálních a relevantních klinických zkoušeních probíhajících v České republice a usnadnit jejich propojení s lékaři z center klinického zkoušení.

Přehled veškerých klinických zkoušení společnosti Pfizer u nás i ve světě naleznete na odkazu https://www.pfizer.com/science/clinical-trials, eventuálně v celosvětové databázi ClinicalTrials.gov (oboje pouze v angličtině).
PP-CPF-CZE-0035
O NÁS O společnosti Úvodní slovo Generálního ředitele Pomáháme Dary a granty Transparentní spolupráce INOVACE A VÝZKUM Vakcíny Onkologie Kardiolovaskulární onemocnění Vzácná onemocnění Chronická zánětlivá onemocnění Infekční onemocnění Závislost na tabáku Genová terapie Klinické testy Výzkum a vývoj PRODUKTY VPOIS Odborný informační servis Hlášení nežádoucích účinků KARIÉRA/CAREER Jsme Pfizer Benefity Přidej se k nám We are Pfizer Benefits Join us

​​​​​​​​​​​​​​© 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.