KontaktInvestorsHealthcare ProfessionalsKontakt
HomeInovace a výzkumKlinické testyKlinické testy

Součástí výzkumu a vývoje nových léků jsou klinické testy (klinické studie, klinická zkoušení, klinická hodnocení léčiv). Po úspěšných laboratorních zkouškách jsou léčivé přípravky, jež se ukázaly jako bezpečné a účinné, testovány na zdravých dobrovolnících a pacientech, kteří s účastí ve studii souhlasí. Celé klinické hodnocení léčiv před registrací léku musí projít minimálně dvěma až třemi fázemi a provádí se podle předem stanoveného protokolu, podle přísných mezinárodně platných pravidel a za dohledu etických komisí a regulačních autorit. V České republice je touto autoritou Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Jelikož se Česká republika řadí mezi země, kde společnost Pfizer realizuje své klinické testy nových slibných, průlomových a inovativních léků, probíhá zde celá řada klinických studií z různých terapeutických oblastí.


Chcete-li se dozvědět více o právě probíhajících klinických studiích, můžete navštívit databázi klinických hodnocení na stránkách SÚKL a nebo využít bezplatnou online poradnu na stránkách Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Tato online poradna má ulehčit pacientům a jejich ošetřujícím lékařům hledání informací o aktuálních a relevantních klinických zkoušeních probíhajících v České republice a usnadnit jejich propojení s lékaři z center klinického zkoušení.

Přehled veškerých klinických zkoušení společnosti Pfizer u nás i ve světě naleznete na odkazu https://www.pfizer.com/science/clinical-trials, eventuálně v celosvětové databázi ClinicalTrials.gov (oboje pouze v angličtině).

PP-UNP-CZE-0049
Investors Healthcare ProfessionalsOchrana soukromíPodmínky používáníSoubory cookies Sitemap  
© 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.
PP-CPF-CZE-0048

Hlášení nežádoucích příhod
Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.
Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu spojenou s podáním vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, můžete použít webový portál na https://www.pfizersafetyreporting.com
Dále lze nahlásit nežádoucí příhodu jakéhokoli produktu společnosti Pfizer na emailovou adresu: CZE.AEReporting@pfizer.com , nebo zavolat na 00420 283 004 111.
Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.
Informace o produktech poskytované na těchto stránkách jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky.
Produkty zde diskutované mohou mít v různých zemích různé označení.