• Novinky

  • Kontakt

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

Jako kardiovaskulární onemocnění jsou označovány choroby srdce a cév. Spadají pod takzvaná civilizační onemocnění, tedy taková, která vznikají mimo jiné i v důsledku nezdravého životního stylu.

Přestože v posledních desetiletích došlo k pozoruhodnému snížení předčasného úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, zejména v důsledku snížené prevalence kouření a moderní vědy, která vedla k účinným terapiím hypertenze a vysokého cholesterolu, jsou kardiovaskulární choroby celosvětovou příčinou úmrtí číslo jedna.

Moderní životní styl bohužel podporuje vznik řady rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Kardiovaskulární choroby jsou jako epidemie, poháněná řadou faktorů, včetně rostoucí míry obezity a jejích výsledných metabolických nemocí, jako jsou diabetes mellitus 2. typu a metabolický syndrom, které zvyšují riziko srdečních chorob a dalších zdravotních problémů.

Současný životní styl tak stojí za řadou kardiovaskulárních rizikových faktorů. Věříme, že je zapotřebí se zaměřit na komplexní podporu zdravého životního stylu a na snížení příčin možného vzniku různých chorob kardiovaskulárního systému.

Je známo, že obezita je jedním z rizikových faktorů vzniku cukrovky a cukrovka zase zvyšuje riziko srdečního selhání a dalších srdečních chorob. Ve skutečnosti více než dvě třetiny lidí ve věku 65 let a více trpících cukrovkou umírá na nějakou formu srdečního onemocnění.

Naším posláním je hledat a vyvíjet nové průlomové léky, pomáhající pacientům zmírnit průběh jejich onemocnění či je vyléčit. Naše inovativní léky spadají do následujících terapeutických oblastí: prevence žilních tromboembolických příhod, prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie, léčba hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) a prevence rekurentní DVT a PE.

Tyto antikoagulační léky jsou označovány jako nová orální antikoagulancia (NOAC). Jejich působení je cílené, nevyžaduje monitoraci a účinnost a bezpečnost byla prokázána v mnoha vědeckých studiích.

Kromě vývoje nových léků se také zaměřujeme na edukaci široké veřejnosti, snažíme se připomínat zdravý životní styl a předcházet tak možnému vzniku kardiovaskulárních chorob.

PP-ELI-CZE-0271
O NÁS O společnosti Úvodní slovo Generálního ředitele Pomáháme Dary a granty Transparentní spolupráce INOVACE A VÝZKUM Vakcíny Onkologie Kardiolovaskulární onemocnění Vzácná onemocnění Chronická zánětlivá onemocnění Infekční onemocnění Závislost na tabáku Genová terapie Klinické testy Výzkum a vývoj PRODUKTY VPOIS Odborný informační servis Hlášení nežádoucích účinků KARIÉRA/CAREER Jsme Pfizer Benefity Přidej se k nám We are Pfizer Benefits Join us

​​​​​​​​​​​​​​© 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.