KontaktInvestorsHealthcare ProfessionalsKontakt
HomeInovace a výzkumInfekční onemocněníInfekční onemocnění

 

Společnost Pfizer si je vědoma potřeb pacientů v oblasti léčby infekčních onemocnění a zavázala se, že bude usilovat o to, aby těmto pacientům nabídla komplexní řešení v oblasti prevence a léčby, zahrnující více než jen léčivé přípravky.​​​​​​​

  • Můžeme se oprávněně pyšnit naší dlouholetou historií v oblasti vývoje a poskytování antiinfekční léčby, díky níž jsme schopni reagovat na nově vzniklé, vyvíjející se i dosud neuspokojivě řešené požadavky na léčbu napříč všemi čtyřmi typy infekcí – bakteriálními, plísňovými, virovými a parazitárními.
  • Společnost Pfizer disponuje v současné době jedním z největších a nejrozmanitějších portfolií antiinfekčních přípravků na trhu.
  • Naše společnost poskytuje rovněž očkovací látky, které pomáhají chránit před infekcemi a které pomáhají snižovat spotřebu antimikrobiálních léčiv.


Proč potřebujeme antiinfekční léčiva?

Antiinfekční přípravky tvoří základ moderní medicíny a nabízí potřebný
léčebný účinek proti řadě infekcí. Díky antiinfekčním přípravkům dokážeme:

  • léčit méně závažná i závažná infekční onemocnění
  • provádět rutinní zákroky i komplexní chirurgické operace doprovázené rizikem závažných infekcí 
  • zajistit životně důležitou imunosupresivní léčbu pacientům s nádorovým onemocněním 


​​​​​​​Jaké jsou příčiny infekčních onemocnění?

Infekční onemocnění stále patří k největším celosvětovým zdravotním problémům. Infekce mohou být vyvolány různým typem patogenů, jako jsou bakterie, viry, plísně nebo parazité. Infekčním onemocněním se můžete nakazit ve společnosti nebo v nemocničním či zdravotnickém prostředí.

Infekce multirezistentní vůči léčivům

Vzniká v důsledku toho, že bakterie a další patogeny mají schopnost se měnit a vyvinout si rezistenci vůči řadě antimikrobiálních přípravků. 

Nejzávažnější celosvětový zdravotní problém v tomto ohledu v současnosti představují gramnegativní bakterie.

Infekce vyvolané těmito bakteriemi jsou obtížně léčitelné, a to především z důvodu jejich buněčné stavby a schopnosti vyvinout odolnost vůči účinku běžně používaných antibiotik.

Bakteriální infekce mohou zahrnovat onemocnění relativně méně závažná, jako jsou kožní nebo gastrointestinální infekce, až závažná a život ohrožující, jako jsou infekce krevního řečiště nebo zápal plic. Většina bakterií je klasifikována jako grampozitivní nebo gramnegativní.

Virové infekce mohou zahrnovat běžná nachlazení, která pacient zvládne bez lékařské pomoci, i závažné dlouhotrvající infekce, jako je hepatitida C. Proti některým virovým infekcím chrání očkování, například proti chřipce nebo proti řadě dětských infekčních onemocnění.

Mykotické infekce zahrnují onemocnění, jako jsou kožní infekce nohou a prstů na nohou nebo vaginální kvasinkové infekce, i život ohrožující, invazivní infekce u imunokompromitovaných pacientů, jako jsou například pacienti s nádorovým onemocněním. 

Parazitární infekce mohou postihnout kohokoliv a kdekoliv, nicméně pro obyvatele tropických a subtropických oblastí představují skutečnou zátěž. Původci těchto infekcí jsou organismy žijící uvnitř hostitelských organismů nebo na povrchu jejich těla. Mezi tyto infekce patří malárie, toxoplazmóza a střevní parazité.

 

PP-UNP-CZE-0123
Investors

Healthcare

Professionals

Ochrana soukromíPodmínky používáníSoubory cookies Sitemap

© 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.

Hlášení nežádoucích příhod
Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.
Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu spojenou s podáním vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, můžete použít webový portál na https://www.pfizersafetyreporting.com

Dále lze nahlásit nežádoucí příhodu jakéhokoli produktu společnosti Pfizer na emailovou adresu: [email protected] nebo zavolat na 00420 283 004 111. Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Informace o produktech poskytované na těchto stránkách jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky. Produkty zde diskutované mohou mít v různých zemích různé označení.

 

PP-CPF-CZE-0048